Τμήματα Εγκεφάλου

 

Εγκεφαλική Ανατομία

Εγκέφαλος

Περιεχόμενα

Μέγας

 

(Προσθιος)

Τελικός

Ημισφαίρια

Φλοιός (νεοχιτώνιο)

Ρινικός εγκέφαλος (παλαιοχιτώνιο)

Λευκή, φαιά ουσία

Σύνδεσμοι

Πυρήνες

Βασικά γάγγλια

Πλάγιες κοιλίες

Διάμεσος

Οπτικοί θάλαμοι, Υποθάλαμος

Επιθάλαμος

Μεταθάλαμος

Υπόφυση

Τρίτη κοιλία

Μέσος

Τετράδυμο

Εγκεφαλικά σκέλη

Υδραγωγός

Ρομβοειδής

Οπίσθιος

Γέφυρα

Παρεγκεφαλίδα

Τέταρτη κοιλία

Έσχατος

Τέταρτη κοιλία

Προμήκης