Φωτογκαλερί: Λοβοί Εγκεφάλου

/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%ce%bb%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%af/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%8d%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-01-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%ce%bb%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%af/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%8d%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-02-jpg/

Λοβοί Εγκεφάλου

 

   Εγκεφαλικές Έλικες - Αύλακες

 

Σχισμές-αύλακες

Λειτουργία

Βασικές

- Επιμήκης

- Χωρίζει τα δυο ημισφαίρια, δέχεται το δρέπανο

- Εγκάρσια

- Χωρίζει τον εγκέφαλο από την παρεγκεφαλίδα,
   δέχεται το σκηνίδιο

- Κεντρική (Rolando)

- Χωρίζει το μετωπιαίο από το βρεγματικό λοβό

- Πλάγια (Sylvius)

- Χωρίζει το μετωπιαίο και βρεγματικό από το
   κροταφικό λοβό

- Μέσα της πορεύεται  η μέση εγκεφαλική αρτηρία και
   η εν τω βάθει εγκεφαλική φλέβα

- Κλάδοι: πρόσθιος οριζόντιος, πρόσθιος ανιών,
              οπίσθιος

- Βρεγματο-ινιακή

- Εντοπίζεται στην έσω ημισφαιρική επιφάνια

- Χωρίζει τον βρεγματικό από τον ινιακό λοβό

- Πληκτραία

- Εντοπίζεται στην έσω ημισφαιρική επιφάνεια

Λοβός

Αύλακες

Έλικες

Μετωπιαίος

Άνω-έξω επιφάνεια:

- Πρόσθια κεντρική

- Άνω μετωπιαία

- Κάτω μετωπιαία

- Πρόσθια κεντρική

- Άνω μετωπιαία

- Μέση μετωπιαία

- Κάτω μετωπιαία
  (= έλικα Broca-κινητικό κέντρο του λόγου)

Έσω επιφάνεια:

- Μεσολόβια

- Υπερμεσολόβια
   (προσαγωγίου)

- Άνω μετωπιαία

- Παράκεντρο λόβιο
  (κέντρο μυών κάτω άκρων- περινέου)

- Προσαγωγίου

Κάτω επιφάνεια:

- Οσφρητική

- Κογχικές

- Ευθεία

- Κογχικές (κέντρο κινητικότητας των σπλάχνων)

Βρεγματικός

Άνω-έξω επιφάνεια:

- Οπίσθια κεντρική

- Διαβρεγμάτια

- Οπίσθια κεντρική (κέντρα αισθητικότητας-γεύσης)

- Άνω βρεγματικό λόβιο

- Κάτω βρεγματικό λόβιο

- Υπερχείλια (ακουστικό κέντρο λόγου)

- Γωνιώδης (οπτικό κέντρο λόγου)

Έσω επιφάνεια:

- Υποβρεγμάτια

- Οπίσθια μοίρα μεσολόβιας
  αύλακας

- Προσφηνοειδές λόβιο

- Οπίσθια μοίρα της έλικάς του προσαγωγίου

Κεντρικός (νήσος Reil)

Γύρω από τη νήσο:

- Κυκλοτερής

- Βαθιά κεντρική

- Πρόσθιος λοβός (3-5 έλικες)

- Οπίσθιος λοβός (επιμήκης έλικα)

Ινιακός

Άνω-έξω επιφάνεια:

- Άνω ινιακές

- Έξω ινιακές

- Άνω ινιακές

- Έξω ινιακές

Έσω επιφάνεια:

- Πληκτραία

- Βρεγματοινιακή

- Φλοιός της αποτελεί το κέντρο της όρασης

- Σφηνοειδές λόβιο

Κάτω επιφάνεια:

- Παράπλευρη

- Γλωσσοειδή

Κροταφικός

Έξω επιφάνεια:

- Άνω κροταφική

- Μέση κροταφική

- Άνω κροταφική

- Μέση κροταφική

- Κάτω κροταφική

Έξω επιφάνεια:

- Εγκάρσιες κροταφικές του
  Heschl (3-4)

-Εγκάρσιες κροταφικές (φλοιώδες κέντρο ακοής)

Έξω επιφάνεια:

- Κάτω κροταφική

- Παράπλευρη

- Ιπποκάμπεια

- Ατρακτοειδής

- Ιπποκαμπεια

- Ψαλιδωτή (στεφανιαίος λοβός)