ΙΙ - Οφθαλμικό Κρανιακό Νεύρο

 

#

Όνομα

Κατηγορία

Θέση

Πυρήνας

Τρήμα

II

 Οφθαλμικό

 Αισθητικό

 Οπτικό χίασμα-
 διεγκέφαλος

 Γαγγλιακά κύτταρα 
 αμφιβληστροειδή

 Οπτικό κανάλι

Λειτουργία

 Μεταφέρει τα οπτικά ερεθίσματα

 

Αναζήτηση στο site

Επαφή

Υou wish to get involved?
Send us your idea.