Ιστολογία

 

Κύτταρα Νευρικού Συστήματος

 

Κατηγορίες

Υποκατηγορίες

Χαρακτηριστικά – Λειτουργία

 ΚΝΣ

Νευρώνες

 

 • Αισθητικοί, κινητικοί, συνδετικοί

Μικρόγλοια

Μακροφάγα

 • Φαγοκυτταρικές ικανότητες

Μακρόγλοια

Αστροκύτταρα

 • Τα πιο άφθονα
 • Δύο είδη: Πρωτοπλασμικά (φαιά ουσία), ινώδη (λευκή ουσία)
 • Επικοινωνούν μεταξύ τους με Ca
 • Ρυθμίζουν το εξωτερικό περιβάλλον των νευρώνων αφαιρώντας το ιοντικό πλεόνασμα (πχ Καλίου), ανακυκλώνουν νευροδιαδιδαστές, επιδιορθώνουν βλάβες με τη δημιουργία γλοίωσης (ουλή)
 • Εκκρίνουν αραχιδονικό οξύ για τον έλεγχο αγγειοδιάτασης και αγγειοσπασμού
 • Η λειτουργία τους είναι συνδεδεμένη με την αιματική ροή και αυτό μετράει το fMRI
 • Αποτελούν τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό και το φραγμό ΕΝΥ-εγκεφάλου

Ολιγοδενδροκύτταρα

 • Δημιουργούν την μυελίνη (σε 40 άξονες)

Επενδυματικά

 • Καλύπτουν τις κοιλίες
 • Παράγουν το ΕΝΥ

Ακτινωτά

 • Στον νεογνικό εγκέφαλο αποτελούν νευρωνικούς πρόγονες
 • Στον ώριμο εγκέφαλο βρίσκονται στην παρεγκεφαλίδα σαν κύτταρα Bergmann (ρυθμίζουν τη συναπτική πλαστικότητα) και στον αμφιβληστροειδή σαν κύτταρα Muller (συμμετέχει στην επικοινωνία νευρώνων)

 ΠΝΣ

Μακρόγλοια

Schwann

 • Δημιουργούν μυελίνη
 • Φαγοκυτταρικές ικανότητες

Δορυφόρα

 • Περιβάλουν νευρώνες στα αισθητικά, συμπαθητικά και παρασυμπαθητικά γάγγλια
 • Βοηθούν στη ρύθμιση του εξωτερικού χημικού περιβάλοντος
 • Ευαίσθητα σε τραυματισμό και φλεγμονή (συμμετέχουν στο χρόνιο πόνο)

Εντερογλοιακά

 • Ανιχνεύονται σε εσωτερικά γάγγλια του πεπτικού