Επιθάλαμος

 

Επιθάλαμος

Αποτελείται από:

  • Επιθηλιακό πέταλο της 3ης κοιλίας
  • Κωνάριο (επίφυση- στην παιδική ηλικία αναστέλλει την ανάπτυξη του σώματος και των γεννητικών οργάνων)
  • Τρίγωνο της ηνίας (γάγγλιο της ηνίας)
  • Οπίσθιος σύνδεσμος του εγκεφάλου (συνδέει τους οπτικούς θαλάμους)