Βασικά Γάγγλια

 

Βασικά Γάγγλια

Δομές

Διαιρέσεις

Ραβδωτό σώμα

Κερκοφόρος πυρήνας

Κεφαλή, σώμα, ουρά

Φακοειδής πυρήνας

(Χωρίζεται με το έξω μυελώδες πέταλο)

Κέλυφος (επί τα εκτός)

Ωχρά σφαίρα (επί τα εντός)

(Χωρίζεται μέ το έσω μυελώδες πέταλο σε έσω και έξω)

Ταινιοειδής πυρήνας (προτείχισμα)

 

Αμυγδαλοειδής πυρήνας

Ανήκει στο ρινικό εγκέφαλο

Προς τα πίσω συνέχεται με την ουρά του κερκοφόρου