Αρτηρίες Εγκεφάλου

 

Πρόσθια Εγκεφαλική Αρτηρία

 Τελικοί Κλάδοι

 Κεντρικοί κλάδοι
 (ραβδωτοί κλάδοι, αρτηρία του Huebner και η άπω έσω ραβδωτή αρτηρία)

Μέση Εγκεφαλική Αρτηρία

 Τελικοί κλάδοι

 Κεντρικοί κλάδοι (ραβδωτοί κλάδοι)

Οπίσθια Εγκεφαλική Αρτηρία

 Τελικοί κλάδοι

 Κεντρικοί κλάδοι (περιλαμβάνεται η οπίσθια αναστομωτική αρτηρία)

 Πρόσθια Χοριοειδής αρτηρία

Βασική Αρτηρία: Επιπολείς κλάδοι

 Αρτηρίες στελέχους

 Εγγύς περιφερική αρτηρία

 Άπω περιφερική αρτηρία

Βασική Αρτηρία: Κεντρικοί κλάδοι

 Προσθιο-έσω κλάδος

 Προσθιο-έξω κλάδος

 Έξω κλάδος

 Οπίσθιοι κλάδοι

 Άνω παρεγκεφαλιδική αρτηρία

 Πρόσθια κάτω παρεγκεφαλιδική αρτηρία

 Οριακή Ζώνη

 Οπίσθια κάτω παρεγκεφαλιδική αρτηρία