Μετρήσεις Παρωτίδων & Υπογνάθιων Αδένων Κεφαλής

 

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Παρωτίδων

Τομή

Μήκος (εκ)

Παράλληλη στον αυχένα τη γνάθου

     4,63  (3,86 – 5,40)

Εγκάρσια

     3,74  (3,18 – 43,0)

Παρέγχυμα έξω της γνάθου

     0,74  (0,57 – 0,91)

      Παρέγχυμα κάτω της γνάθου

     2,28  (1,92 – 2,64)

 

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Υπογνάθιων Αδένων

Ηλικία

Μήκος (εκ)

ΟΠ (εκ)

Πλάτος (εκ)

Ενήλικες

3,5 (< 4,07)

1,43 (< 1,72)

3,37 (< 3,91)

  • Όγκος (ml) = (π x ύψος x διάμετρος2) / 4
    (διάμετρος = μέτρηση σαν να είναι σφαιρικός ο αδένας)