Όγκοι Σιελογόνων Αδένων

 

Παρωτίδων

Καλοήθης μεικτός όγκος παρωτίδας (Πλειόμορφο αδένωμα)

 

 • Πιο συχνός όγκος της παρωτίδας

 • Εικόνα:

  • Καλοήθης, ανώδυνος, σαφώς αφοριζόμενος, ανομοιογενής όγκος

  • Παράλυση προσωπικού νεύρου (σπάνια)

  • Σκιαγραφική ενίσυχση κατά τόπους

 • Πρόγνωση: πιθανότητα υποτροπής

 

Όγκος Warthin (Αδενολέμφωμα)

 

 • Δεύτερος πιο συχνός όγκος παρωτίδος 2-10%

 • Εικόνα:

  • Μονόπλευρος, καλοήθης, ανώδυνος όγκος παρωτίδος

  • 20% αμφοτερόπλευρος

  • Ανομοιογενής μάζα με κυστικές αλλοιώσεις και συμπαγή στοιχεία

  • Μέτρια σκιαγραφική ενίσχυση