Μετρήσεις Καρδιάς

 

Κάρδιο-Θωρακικός Δείκτης

Λήψη

Όρθια πρόσθια προβολή του θώρακα από 1,8 μ. κατά τη διάρκεια ήρεμης αναπνοής

ID

Εσωτερική διάμετρο του θώρακα στο ύψος του δεξιού ημιδιαφράγματος

MRD

Μέγιστη κάθετη διάμετρος από τη μέση γραμμή στο δεξιό καρδιακό όριο

MLD

Μέγιστη κάθετη διάμετρος από τη μέση γραμμή στο αριστερό καρδιακό όριο

Καρδιοθωρακικός δείκτης = (MRD + MLD)/ID

Ηλικία

Μέσος ΚΘ δείκτης

Standard

Deviation X 1

Εύρος

0-3 εβδομ.

0.55

0.05

0.65 - 0.45

4-7 εβδομ.

0.58

0.06

0.70 - 0.46

1 έτους

0.53

0.04

0.61 - 0.45

1-2 ετών

0.49

 

0.60 - 0.39

2-6 ετών

0.45

 

0.52 - 0.40

> 7 ετών

< 0.50

 

0.50 - 0.40

  • 1 έτος ζωής, ο μεγαλύτερος καρδιοθωρακικός δείκτης οφείλεται στην πιο εγκάρσια θέση της καρδιάς στο θώρακα σε σχέση με μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες και από στοιχεία από φίλμ σε φάση εκνοής.
  • Σε νεογνά & νεαρά παιδιά η λήψη γίνεται σε ύπτια θέση από απόσταση 1,5 μ.

 

 

Μετρήσεις Θωρακικών Αγγείων

(CT + C, σε εγκάρσια τομή)

Ηλικία

Αγγείο

Επίπεδο

Διάμετρος

Παιδιά

Αορτή

Επίπεδο A

= 1 εκ κάτω από το αορτικό τόξο

A1

(0.72 Χ ηλικία) + 1,155 εκ

A2

(0.629 Χ ηλικία) + 0,954 εκ

Επίπεδο B

= 1 εκ άνω από την αορτική ρίζα

B1

(0.668 Χ ηλικία) + 1,3 εκ

B2

(0.572 Χ ηλικία) + 0.956 εκ

Επίπεδο C

= 1 εκ άνω από το δεξιό ημιδιάφραγμα

C

(0.559 Χ ηλικία) + 8.44 εκ

Ενήλικές

Αορτή

 

< 4 εκ

Λόγος ανιούσα / κατιούσα αορτή = 1,5 / 1

Ανιούσα Αορτή

Πνευμονικό διχασμό

3,2 εκ (± 0,5)

Αορτική ρίζα

3,7 εκ (± 0,3)

Κατιούσα Αορτή

Αορτικό τόξο

1,5 εκ (± 1,2)

 

2,5 εκ (± 0,4)

Άνω κοίλη

Αορτικό τόξο

1,4 εκ (± 0,4)

Πνευμονικό διχασμό

2 εκ (± 0,4)

Πνευμονικά

Πνευμονική

2,4 εκ (± 0,2)

Εγγύς δεξιά πνευμονική

1,9 εκ (± 0,3)

Άπω δεξιά πνευμονική

1,5 εκ (± 0,3)

Αριστερή πνευμονική

2,1 εκ (± 0,4)

Αριστερή Στεφανιαία

Στέλεχος (LM)

3 – 6 χιλ (μήκος ~ 2,5 εκ)

Πρόσθιος Κατιών κλάδος (LAD)

1-3 Διαγώνιοι κλάδοι (D)

Πρόσθιοι διατιτραίνοντες κλάδοι

Περισπώμενη (CX)

1-3 Επιχείλιοι αμβλείς κλάδοι (OM)

Δεξιά Στεφανιαία

Κλάδος αρτηριακού κώνου (CB)

 

Κλάδος φλεβόκομβου (SA)

 

Οξύς επιχείλιος κλάδος

 

Οπίσθιο κατιών κλάδος

Οπίσθιοι διατιτραίνοντες κλάδοι

Οπισθοπλάγιος κλάδος

 

 

 

Άλλες Μετρήσεις

Ηλικία

Δομή

Επίπεδο

Διάμετρος (εκ)

Παιδιά

Θύμος

ΟΠ

< 3,5

ΚΟ

< 6,24

Εγκάρσια

< 4,22

Πάχος άκρων

< 2

Ενήλικες

Θύμος

Εγκάρσια

1 – 2

Τραχεία

 

1,7 (± 3)

Βρόγχοι

Δεξιός

1,5

Αριστερός

1,3

  55-65ο  η γωνία του Τραχειακού διχασμού

 

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Καρδιάς (CT & MRI)

Ηλικία

Δομή

Επίπεδο

ΠΟ (εκ)

Εγκάρσια  (εκ)

Ενήλικες

Δε κόλπος

 

 

4,4 (Μέγιστο)

Αορτικής ρίζας

 

1,9 (± 0,8)

Μιτροειδούς

 

3,2 (± 1,2)

Αρ κόλπος

 

4 – 5

9

Αορτική ρίζα

2,4 (± 4,5)

5,5 (± 8,4)

Μιτροειδούς

2,9 (± 4,9)

4,9 (± 9,1)

Κοιλίες

Κέντρο

 

2,8 (± 0,4)

Μεσοκοιλιακό διάφραγμα

 

 

5 – 10 χιλ

Μυοκάρδιο

 

 

10 – 12 χιλ

Περικάρδιο

 

 

1 – 2 χιλ

 38 ο   γωνία μεταξύ μεσο-οβελιαίου επιπέδου & κοιλιακού διαφράγματος

 

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Δεξιάς Καρδιάς (US)

Τμήμα

Παράμετρος

Δια-Θωρακικό

Δια-Οισοφαγικό

Δεξιός κόλπος

 ΠΟ - συστολή                                    (εκ)

-

2,8-5,2

 Εγκάρσια - συστολή                            (εκ)

2,9-4,6

2,9-5,3

 Όγκος  (γυναίκες-άντρες)                    (ml)

Γ:14-44, Α:15-58

-

 Έκταση                                            (εκ2)

8-20

-

Δεξιά κοιλία

 ΠΟ –Τελο-διαστολική                          (εκ)

2,5-3,8

-

 ΠΟ – Τελο-συστολική                          (εκ)

2,0-3,4

-

 Εγκάρσια - Τελο-διαστολική                 (εκ)

2,1-4,2

-

 Εγκάρσια - Τελο-συστολική                  (εκ)

1,9-3,1

-

 Τελο-διαστολική έκταση                     (εκ2)

11-36

-

 Τελο-συστολική έκταση                      (εκ2)

5-20

-

 Κλάσμα εξώθησης                               (%)

≥ 40

-

 Κοιλιακό τοίχωμα                               (χιλ)

2-5

-

 Μεσο-συστολικός χώρος εξόδου            (εκ)

1,8-3,4

1,6-3,6

Αγγεία

 Άνω κοίλη                                         (εκ)

-

0,8-2,0

 Εγγύς κάτω κοίλη                               (εκ)

1,2-2,3

-

 Ηπατική φλέβα                                   (εκ)

0,5-1,1

-

 Στεφανιαίος κόλπος                            (εκ)

-

0,4-1,0

Τριγλώχινα βαλβίδα

 Έκταση                                            (εκ2)

4-6

4-6

 Εύρος διανοίξεως-πρώιμη διαστολή       (εκ)

1,3-2,8

2,0-4,0

 Πάχος γλωχίνων                                (χιλ)

≤ 4

0,7-3,0

 Ανεπάρκεια                                        (%)

15-78

20-50

Πνευμονική βαλβίδα

 Έκταση                                            (εκ2)

3-5

-

 Εύρος διανοίξεως – συστολή                 (εκ)

1,0-2,2

-

 Ανεπάρκεια                                        (%)

28-88

20-50

 Μέγιστη Ταχύτητα                       (εκ/δευτ)

44 – 78

-

 Χρόνος εξώθησης                           (msec)

280 – 380

-

 Χρόνος επιτάχυνσης                        (msec)

130 – 185

-

Αγγεία

 Πνευματικό στέλεχος                           (εκ)

1,0-2,9

-

 Δε & Αρ πνευμονική                            (εκ)

0,7-1,7

1,2-2,2

 

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Αριστερής Καρδιάς (US)

Τμήμα

Παράμετρος

Δια-Θωρακικό

Δια-Οισοφαγικό

Αριστερός κόλπος

 ΠΟ - συστολή                                    (εκ)

2,2-4,5

2,0-5,2

 Εγκάρσια - συστολή                           (εκ)

2,5-4,5

2,4-5,2

 Ύψος – συστολή                                (εκ)

3.1-6,8

 

 Όγκος  (γυναίκες-άντρες)                   (ml)

Γ:15-59, Α:20-77

-

 Έκταση                                            (εκ2)

9-23

-

 Ωτίο – ΟΠ                                         (εκ)

-

1,5-4,3

 Ωτίο – Εγκάρσια                                (εκ)

-

1,0-2,8

Αριστερή κοιλία

 ΠΟ –Διαστολή                                    (εκ)

3,5-5,7

3,3-5,5

 ΠΟ – Συστολή                                   (εκ)

2,5-4,3

1,8-4

 Εγκάρσια –Διαστολή                           (εκ)

3,7-5,6

2,3-5,4

 Εγκάρσια - Συστολή                           (εκ)

2,5-4,8

1,8-4,2

 Τελο-διαστολικός όγκος                      (ml)

59-157

-

 Τελο-συστολικός όγκος                      (ml)

18-68

-

 Τελο-διαστολική έκταση                     (εκ2)

18-47

-

 Τελο-συστολική έκταση                      (εκ2)

8-32

-

 Κλασματική βράχυνση                         (%)

30-35

30-35

 Κλάσμα εξωθήσεως                             (%)

50%

50%

 Μεσοκοιλιακό διάφραγμα–Διαστολή     (χιλ)

6-11

6-11

 Οπίσθιο τοίχωμα - Διαστολή                (χιλ)

6-10

6-10

 Μάζα  (γυναίκες-άντρες)                     (γρ)

Γ:198, Α:294

-

 Μεσο-συστολικός χώρος εξόδου           (εκ)

1,8-3,4

-

Αγγεία

 Πνευμονικές φλέβες                           (χιλ)

8-15

7-16

Μιτροειδής βαλβίδα

 Έκταση                                            (εκ2)

4-6

4-6

 Εύρος διανοίξεως - διαστολή                (εκ)

2,0-3,4

2,0-3,8

 Πάχος γλωχίνων                                (χιλ)

≤ 4

0,7-3,0

 Ανεπάρκεια                                        (%)

38-45

70-80

Αορτική βαλβίδα

 Έκταση                                            (εκ2)

3-5

3-5

 Εύρος διανοίξεως - συστολή                 (εκ)

1,4-2,6

1,8-2,7

 Ανεπάρκεια                                        (%)

0-2

3-4

 Μέγιστη Ταχύτητα                       (εκ/δευτ)

72 – 120

-

 Χρόνος εξώθησης                           (msec)

265 – 325

-

 Χρόνος επιτάχυνσης                        (msec)

83 – 118

-

 

Αγγεία

Αορτική ρίζα – Κόλποι-διαστολή           (εκ)

2,1-3,5

2,1-3,4

Αορτική ρίζα – Tubule – διαστολή        (εκ)

1,7-3,4

-

Αορτικό τόξο                                     (εκ)

2,0-3,6

-

 

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Δεξιάς και Αριστερής Κοιλίας (US)

Παράμετρος

Αριστερή κοιλία

Δεξιά κοιλία

< 50 ετών

> 50 ετών

 < 50 ετών

> 50 ετών

 Peak E (early filling)                 (εκ/δευτ)

72 (±14)

62 (±14)

51 (±7)

41 (±8)

 Peak A (late filling)                  (εκ/δευτ)

40 (±10)

59 (±14)

27 (±8)

33 (±8)

 Λόγος Ε/Α

1,9 (±0,6)

1,1 (±0,3)

2,0 (±0,5)

1,34 (±0,4)

 Deceleration time                       (msec)

179 (±20)

210 (±36)

188 (±22)

198 (±23)

 IVRT (isovolumic relaxation time)(msec)

76 (±11)

90 (±17)

76 (±11)

90 (±17)

 Πνευμονικές φλ./ Άνω κοίλη –
 μέγιστο-συστολική                   (εκ/δευτ)

48 (±9)

71 (±9)

41 (±9)

42 (±12)

 Πνευμονικές φλ./ Άνω κοίλη –
 μέγιστο-διαστολική                  (εκ/δευτ)

50 (±10)

38 (±9)

22 (±5)

22 (±5)

 Πνευμονικές φλ./ Άνω κοίλη –
 κολπική επιστροφή(reversal)     (εκ/δευτ)

19 (±4)

23 (±14)

13 (±3)

16 (±3)

 Κλάσμα γεμίσματος αρ κόλπου          (%)

0,25 (±0,05)

0,35 (±0,06)

-

-

 

 

Φυσιολογικές Ταχύτητες Doppler Κοιλιακών Τοιχωμάτων (US)

Τοίχωμα

Ταχύτητα Μυοκαρδίου

Συστολική

Πρώιμη διαστολική

Καθυστερημένη διαστολική

Έξω

9-11 (±2-3)

13-18 (±3-5)

9-11 (±2-4)

Διάφραγμα

8,5-10 (±2)

9-11,5 (±2-3)

9-11 (±1,5-2,5)

Πρόσθιο

9-11 (±1-2)

11-13 (±3-4)

10-11 (±2-3)

Οπίσθιο/Κάτω

9-11 (±2-3)

11-14 (±3-4)

11-12 (±2-3)

Ελεύθερο τοίχωμα δε κοιλίας

14-16 (±2-4)

13-19 (±3-4)

14-15 (±3-4)

 

 

Φυσιολογικές μετρήσεις Doppler Παιδιών & Ενηλίκων (US)

Τμήμα

Τιμή

 Άνω κοίλη φλέβα

28 – 150 εκ /δευτ

 Τριγλώχινα βαλβίδα

Peak E

41 – 84 εκ/δευτ

Peak A

20 – 60 εκ/δευτ

E/A

0,6 – 2,6

 Εκροή δεξιάς κοιλίας

Υπό  πνευμονικής βαλβίδας

40 – 105 εκ/δευτ

Επίπεδο πνευμονικής βαλβίδας

50 – 130 εκ/δευτ

Κυρίως πνευμονική αρτηρία

50 – 110 εκ/δευτ

 Πνευμονικές φλέβες

Peak S

30 – 55 εκ/δευτ

Peak D

40 – 70 εκ/δευτ

 Μιτροειδής βαλβίδα

Peak E

60 – 130 εκ/δευτ

Peak A

40 – 60 εκ/δευτ

E/A

1,4 – 2,4 (< 4 στα παιδιά)

 Χρόνος επιβράδυνσης (deceleration time)

160 – 200 msec

 Εκροή αριστερής κοιλίας

Υπό αορτικής βαλβίδας

44 – 128 εκ/δευτ

Επίπεδο αορτικής βαλβίδας

75 – 185 εκ/δευτ

Ανιούσα αορτή

60 – 185 εκ/δευτ

 Κατιούσα αορτή

70 – 160 εκ/δευτ

 

 

Φυσιολογικές μετρήσεις M-mode Παιδιών & Ενηλίκων (US)

Τμήμα

Τιμή

 Αορτική ρίζα

2,0 – 3,7 εκ

 Αριστερός κόλπος

1,9 – 4,0 εκ

 Δεξιά κοιλία

0,7 – 2,7 εκ

 Μεσοκοιλιακό διάφραγμα

0,6 – 1,2 εκ

 Αριστερή κοιλία (διαστολή)

3,5 – 5,7 εκ

 Αριστερή κοιλία (συστολή)

1,3 – 3,0 εκ

 Οπίσθιο τοίχωμα αριστερής κοιλίας

0,6 – 1,2 εκ

 Μάζα αριστερής κοιλίας

48 – 103 gr/m2 (Άρρεν)

36 – 81 gr/m2 (Θύλη)

 LVPEP / LVET

0,345 (± 0,036)

 RVPEP / RVET

0,18 (± 0,3)

 MVEF slope

70 – 150 msec

 E-point septal separation

< 1 εκ

 Κλάσμα εξώθησης (ejection fraction)

64 – 83%

 Κλασματική βράχυνση (fractional 
 shortening)

28 – 45% (όλοι)

35 – 45% (2 εβδομάδων)

33 – 43% (2 ετών)

31 – 41% (4 ετών)

28 – 44% (>14 ετών)

 VCFc

0,9 – 1,94 circ / sec

  • LVPEP / LVET: left ventricular pre-ejection period to left ventricular ejection time ratio
  • RVPEP / RVET: right ventricular pre-ejection period to right ventricular ejection time ratio
  • MVEF: mitral valve E to F slope
  • VCFc: velocity of circumferential fiber shortening corrected for heart rate

 

 

Φυσιολογικές μετρήσεις Ηχοκαρδιογράφημμα Δυο Διαστάσεων

Τμήμα

Τιμή

 Αορτή

 Ρίζα (annulus)

1,4 – 2,6 εκ

 Κόλποι του Valsalva

2,2 – 3,6 εκ

 Ανιούσα

2,1 – 3,4 εκ

 Πνευμονική αρτηρία

 Ρίζα (annulus)

1,0 – 2,2 εκ

 Κυρίως

0,9 – 2,9 3κ

 Αριστερός κόλπος

 Πρόσθιο-οπίσθια (PLAX)

2,3 – 4,5 εκ

 Έσω – έξω (A4C)

2,5 – 4,5 εκ

 Άνω – κάτω (A4C)

3,4 – 6,1 εκ

 Δεξιά κοιλία (A4C)

 Μικρή διάμετρος

2,2 – 4,4 εκ

 Μεγάλη διάμετρος

6,5 – 9,5 εκ

 Αριστερή κοιλία (A4C)

 Μεγάλη διάμετρος σε διαστολή

6,9 – 10,3 εκ

 Μικρή διάμετρος σε διαστολή

3,3 – 6,1 εκ

 Μικρή διάμετρος σε συστολή

1,9 – 3,7 εκ

 Κλασματική βράχυνση

27 – 50%

 Αριστερή κοιλία (PLAX)

 Διάμετρος σε διαστολή

3,5 – 6,0 εκ

 Διάμετρος σε συστολή

2,1 – 4,0 εκ

 Κλασματική βράχυνση

25 – 46%

 Αριστερή κοιλία (PSAX)

 Διάμετρος τενόντιας χορδής σε διαστολή

3,5 – 6,2 εκ

 Διάμετρος τενόντιας  χορδής σε συστολή

2,3 – 4,0 εκ

 Κλασματική βράχυνση

27 – 42%

 Διάμετρος θηλοειδή μυ σε διαστολή

3,5 – 5,8 εκ

 Διάμετρος θηλοειδή μυ σε συστολή

2,2 – 4,0 εκ

 Κλασματική βράχυνση

25 – 43%

 Όγκος αριστερής κοιλίας σε
 τελοδιαστολή
(
modified Simpsons-apical)

 

36 – 82 ml / m2

 Κλάσμα εξώθησης αριστερής
 κοιλίας

 (modified Simpsons-apical) άρρεν

70 (±7) %

 (modified Simpsons-apical) θήλυ

65 (±10) %

 Μάζα αριστερή κοιλίας

 Άρρεν

76 (±13) ng/m2

 Θήλυ

65 (±11) ng/m2

  • A4C: apical 4 chamber view
  • PLAX: parasternal long axis view
  • PSAX: parasternal short axis view