Κοιλιακό Τοίχωμα

 

Αξιολόγηση Κοιλιακού Τοιχώματος (US)

Βαθμός

Κατάσταση

1

Φυσιολογικό

2

Υποκινητικό

3

Ακίνητο

4

Δυσκίνητο

  • Αξιολογούνται και τα 4 τοιχώματα της αριστερής κοιλίας με συνολική βαθμολογία κινητικότητας το 16 με φυσιολογικό το 1.
  • Σε ηρεμία το τοίχωμα κινείται σε συστολή προς τα έσω ≥ 0,5 εκ και έχει 30-70% πάχυνση ενδοκαρδίου.