Παραλλαγές Καρδιάς

 

Φυσιολογικές Παραλλαγές Καρδιάς (US)

Τμήμα

Παραλλαγή

Χαρακτηριστικά

Αριστερά

 Bridging
 trabeculations or
 false tendons

 • Ινομυώδη διαφράγματα στην αρ κοιλία, μεταξύ των τοιχωμάτων ή και των θηλοειδών μυών

 Pectinate muscles

 • Μύες μεταξύ τοιχωμάτων του ωτίου αρ κόλπου

 Left upper
 pulmonary vein
 ridge

 • Σχηματίζεται μεταξύ πρόσθιου τοίχωματος αρ άνω πνευμονικής φλ. και έξω τοίχωμα του αρ ωτίου

 Valve
 excrescences

 • Δημιουργούνται από ρήξη στους υποενδοκαρδιακές ινώδεις και ελαστικές ίνες
 • Λεπτές: Πλάτος: 0,6-2 χιλ, Μήκος4-16 χιλ
 • Της αορτικής βαλβίδας προβάλλουν στην αρ κοιλία κατά τη διαστολή
 • Της μητροειδούς βαλβίδας προβάλλουν στον αρ κόλπο κατά τη συστολή

 Node of Aranti

 • Όζοι στην κορυφή των αορτικών μηνοειδών βαλβίδων, εντοπιζόμενοι με την γήρανση

 Transverse sinus

 • Περικαρδιακή αναδίπλωση που δημιουργεί μικρό τριγωνικό χώρο μεταξύ τον αρ κόλπο, την ανιούσα αορτή και την πνευμονική αρτηρία
 • Περιέχει υγρό, ή και λιπώδη ιστό

Δεξιά

 Moderator band

 • Μεγάλη μυϊκή δεσμίδα από πρόσθιο-πλάγιο τοίχωμα της δε κοιλίας και στη βάση του πρόσθιου θηλοματώδη μυ, στο άπω 1/3 στου μεσοκοιλιακού διαγράγματος (TTE&TEE-US)

 Eustachian valve

 • Αναδίπλωση ή ακρολοφία του δε κόλπου από την κάτω κοίλη μέχρι το μεσοκολπικό διάφραγμα πάνω από το ωοειδές τρήμα

 Chiari’s network

 • Υπόλειμμα του εμβρυικού φλεβώδη πόρου (sinus venosus) και παραλλαγή της Eustachian valve (TTE&TEE-US)

Κοινές

 Interatrial septal
 aneurysm

 • > 15 χιλ, που κινείται 11-15 χιλ προς τους κόλπους
 • Κυρίως στην περιοχή του ωοειδούς τρήματος

 Patent foramen
 ovale

 • Παραμονή του ωοειδούς τρήματος
 • Φορά αίματος από Δε στον Αρ κόλπο

 Epicardial fat

 • Πιο συχνά στους ηλικιωμένους, παχύσαρκους, διαβητικούς και γυναίκες
 • Πρόσθιοκορυφαία, οπισθοπλάγια της δε κοιλίας και στη κολποκοιλιακή αύλακα της τριγλώχινας

 Lipomatous
 hypertrophy
 of the interatrial
 septum

 • Λιπώδης διήθηση του διαφράγματος, χωρίς να προσβάλει την περιοχή του ωοειδούς τρήματος