Μετρήσεις Θύμου Αδένα

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Θύμου Αδένα

Ηλικία (έτη)

Προσθιο-οπίσθια διάμετρος (εκ-SD)

Πάχος άκρων (εκ-SD)

Κεφαλο-ουριαίο μήκος (εκ-SD)

Εγκάρσια (εκ-SD)

0 – 21

1,2 – 1,8

 

2,1 – 3,2

 

2 – 81

0,9 – 1,2

 

2 – 2,6

 

0-102

2.52 (0.82)

1.5 (0.46)

3.53 (0.99)

3.13 (0.85)

10-202

2.56 (0.88)

1.05 (0.36)

4.99 (1.25)

3.05 (1.17)

> 20

0.8 - 1.2

 

 

1 – 2

   > 40     Δεν απεικονίζεται φυσιολογικά
  • 1 Φυσιολογικές μετρήσεις σε US: Μέσες τιμές
     (Στις επιμήκεις τομές βρίσκεται προσθίως και κατά μήκος του πνευμονικού στελέχους και στις 
     εγκάρσιες εντοπίζεται προσθίως της αορτής και πνευμονικής)

  • 2 Φυσιολογικές μετρήσεις σε CT: Μέσες τιμές