Διαφορική Διάγνωση Θύμου Αδένα

 

Φλεγμονή

 

Κύστεις

 • Συγγενείς εκ θυμοφαρυγγικού πόρου

 • Κυστική εκφύλιση:

  • θυμώματος

  • λεμφώματος

  • φλεγμονής

  • σε παιδιά με HIV

Υπερπλασία

 • Κολλαγονικά νοσήματα

 • Αυτοάνοσα νοσήματα

 • Αγγειίτιδες

 • Μυασθένεια

 • Νόσος Addison

Όγκοι

 • Θύμωμα

 • Θυμολίπωμα

 • Λέμφωμα

 • Θυμικό καρκινοειδές (± παραγωγή ACTH)

 • Εμβρυϊκός όγκος

 • Θυμικό καρκίνωμα