Μύες Θώρακος

 

Πρόσθου Τοιχώματος

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Μείζων θωρακικός

(έσω & έξω θωρακικά – βραχιόνιο πλέγμα )

Κλειδική μοίρα: έσω ημιμόριο κλείδας

Στερνοπλευρική μοίρα: πρόσθια επιφάνεια λαβή & σώματος του στέρνου, 2η-6η πλευρά

Κοιλιακή μοίρα: απονεύρωση κοιλιακών μ. (θήκη ορθού κοιλιακού)

Ακρολοφία μείζονος βραχιόνιου ογκώματος

 • Ισχυρή προσαγωγή σε ανυψωμένο βραχίονα

 • Έσω στροφή βραχίονα

 • Αιώρηση στην άρθρωση του ώμου προς τα εμπρός

Ελάσσων θωρακικός

(έσω & έξω θωρακικά – βραχιόνιο πλέγμα )

2η-5η πλευρά στο όριο οστού χόνδρου

Κορυφή κορακοειδούς απόφυσης (ωμοπλάτη)

 • Χαμηλώνει την ωμική ζώνη

 • Ανυψώνει τις πλευρές

Υποκλείδιος

(υποκλείδιο ν. – βραχιόνιο πλέγμα)

1η πλευρά στο όριο οστού χόνδρου

Ακρωμιακό άκρο κλείδας

 • Σταθεροποιεί την κλείδα

Πρόσθιος οδοντωτός

(μακρό θωρακικό ν. – βραχιόνιο πλέγμα)

Άνω μοίρα: 1η-2η πλευρά

Μέση μοίρα: 2η-4η πλευρά

Κάτω μοίρα: 5η-9η πλευρά

 

 • Σταθεροποιεί την ωμοπλάτη

 • Άνω μοίρα: έλκη την ωμοπλάτη έξω και εμπρός

 • Κάτω μοίρα: έλκει την κάτω γωνία ωμοπλάτης προς τα πάνω (ώστε η γλήνη να στρέφεται προς τα άνω)

Μεσοπλεύριοι

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Εξωτερικοί

(θωρακικά ν.-μεσοπλεύρια ν.)

Κάτω έξω χείλος πλευρικής αύλακα

Άνω χείλος της αμέσως επόμενης πλευράς

 • Στένωση και τάση των μεσοπλεύριων διαστημάτων στην εισπνοή

Εσωτερικοί

 

Άνω χείλος πλευρών

Κάτω χείλος της αμέσως προηγούμενης πλευράς

 • Στένωση και τάση των μεσοπλεύριων διαστημάτων στην εκπνοή

Υποπλεύριοι

Στο άνω χείλος των κατώτερων πλευρών μεταξύ φύματος και γωνίας

Ραχιαία επιφάνεια μεθεπόμενης πλευράς

 • Τάση θωρακικού τοιχώματος στην εκπνοή

Εγκάρσιος θωρακικός

Ραχιαία στην ξιφοειδή απόφυση & σώμα στέρνου

Κάτω χείλος 2ου-6ου πλευρικού χόνδρου

 • Τάση θωρακικού τοιχώματος στην εκπνοή

Ράχης

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

  Περιγράφονται στο κεφάλαιο της Σπονδυλικής Στήλης