Μετρήσεις Σπερματοδόχων Κύστεων

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Σπερματοδόχων Κύστεων

Ηλικία

Μήκος (εκ)

ΠΟ (εκ)

Πλάτος (εκ)

Όγκος* (κ.εκ.)

Ενήλικες (US)

2 – 4

 

 

 

Ενήλικες (CT)

< 5

< 2,5

< 2

 

20 – 29 ετών

 

 

 

9,3   (± 3,9) ml

30 – 39 ετών

 

 

 

9,7   (± 1,3) ml

40 – 49 ετών

 

 

 

10,1 (± 2,6) ml

50 – 59 ετών

 

 

 

9,3   (± 2,4) ml

60 – 69 ετών

 

 

 

7,5   (± 1,7) ml

70 – 79 ετών

 

 

 

6,1   (± 4,5) ml

80 – 89 ετών

 

 

 

5,1   (± 1,1) ml

* Όγκος (transrectal US) = (ΠΟ x Πλάτος x Κεφαλουραία) / 2