US - Triplex Πέους

 

Αξιολόγηση Πέους (US)

Κατάσταση

Αγγείωση

Χαρακτηριστικά

Συστολική

(εκ/δευτ)

Διαστολική

(εκ/δευτ)

RI

 Φυσιολογική
 (μη στύση)

5 - 20

< 5

1

  • Μέτρηση εν τω βάθει πεικής αρτ.

  • Μέγιστη τιμή σε 10-15’

  • Χρόνος συστολικής ανόδου <100ms

  • Συστολική επιτάχυνση > 4m/s2

 Φυσιολογική (στύση)

> 40

> 10

< 0,7

 Φυσιολογική (πλήρη
 στύση)

↓ (> 40)

↓ ( > 10 )

 > 1

 Στύση -
 (οριακή μέτρηση)

25 - 35

 

 

 

 Στύση - Αρτ.  
 δυσλειτουργία

< 25

< 5

 

 

 Στύση – Φλ.
 δυσλειτουργία

> 25

> 5

 0,7 (<1)

   Έμμεση – μέτρηση εν τω βάθει πεικής
                 αρτηρίας.

 Φλεβο-αποφρακτική
 ανικανότητα

> 40

> 10

 

   Παραμονή της στύσης και αντίστοιχα
   των υψηλών συστολικών και
   διαστολικών πιέσεων 20’ μετά την
   έγχυση.