Φυσιολογικές Μετρήσεις Ουροδόχου Κύστεως

 

Μετρήσεις Ουροδόχου Κύστεως

Πάχος Τοιχώματος

Όγκος

Ηλικία

Κατάσταση

Πάχος (χιλ.)

Εύρος (χιλ.)

Ηλικία (έτη)

Όγκος (ml)

Νεογνό -

19 ετών

Γεμάτη

1,55 (± 0,56)

1 – 2,11

< 1

105

Κενή

2,76 (± 0,58)

2,18 – 3,34

1 - 2

164

Ενήλικα

Γεμάτη

≤ 3

 

2 – 3

203

Κενή

≤ 5

 

3 – 4

239

 

 

 • Λήψη Μέτρησης:

 • Οβελιαίο άξονα: οπίσθιο κάτω τοίχωμα

 • Εγκάρσιο άξονα:  πλαγίως του τριγώνου

 • Υπολογισμός Πλήρωσης (> 1 έτους): [Ηλικία (έτη) + 2] * 30

 • Υπολογισμός Όγκου: V = (Υ x Π x Β) X 0.625 
  (Υ=ύψος, Π= πλάτος, Β=βάθος)

 • Υπόλειμμα: (2 - 12 ετών)  ≤ 20 cc ή 10 % Vπλήρωσης

4 – 5

252

5 – 6

269

6 – 7

278

7 – 8

291

8 – 9

313

9 – 10

335

10 – 11

354

11 – 12

378

12 – 13

391

13 – 14 (Θήλυ)

430

13 – 14

(Άρρεν)

371

 • Για να γίνει η μέτρηση πρέπει να υπάρχουν πάνω από 200 ml στην κύστη

 • Σε κένωση φυσιολογικά δεν πρέπει να υπάρχει υπόλειμμα. Εάν υπάρχουν >100 ml πρέπει να επαναληφθεί η εξέταση.

 

 

Ουρητηροκυστικά Jets

Ηλικία

Χαρακτηριστικά

Παιδιά

  Διάρκεια

 • Δεξιά:       2,77 ±1,5 δευτ.

 • Αριστερά: 2,88 ±1,5 δευτ.

  Πορεία

 • Ανιούσα, πρόσθια και έσω

  Φάσμα

 • 31,6 (10 – 80) εκ/δευτ

 • Ελέγχεται στη κλίμακα του γκρί όταν υπάρχει διαφορά στην ειδική βαρύτητα 0,01 g/ml (τουλάχιστον), των ούρων που κατεβαίνουν τους ουρητήρες και των ούρων που βρίσκονται στην κύστη.

 • Το έγχρωμο Doppler είναι πιο ευαίσθητο (από την κλίμακα του γκρι) και βοηθά στον εντοπισμό των ουρητηρικών στομίων.

 • Η συχνότητα και διάρκεια εξαρτάται από την ενυδάτωση του ασθενούς.

 • Δεν αποτελεί αξιόπιστη μέτρηση για παθολογία κυστεο-ουρητηρικής συμβολής.