Διαφορική Διάγνωση Ουροδόχου Κύστεως

 

Διαφορική Διάγνωση Ουροδόχου Κύστεως

Συγγενείς

 • Μεγακύστη

 • Νόσος Marion – Πρωτοπαθής στένωση του αυχένα

 • Νευρογενής κύστη

 • Εκκόλπωμα

 • Ανωμαλίες ουραχού

 • Εκστροφή κλοάκης

 • Εκστροφή ουροδόχου κύστεως

 • Σύνδρομο prune belly

 • Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση  (Π)

Λοιμώξεις

 • Κυστίτιδα (+Π)

Φλεγμονώδεις

 • Λιθίαση (+Π)

 • Συρίγγιο

Τραυματικές

 • Ιατρογενές (+Π)

 • Κάκωση (αιμάτωμα, ρήξη) (+Π)

Νεοπλασματικές – Καλοήθη

 • Θήλωμα

 • Νευροινωμάτωση  (+Π)

 • Πολύποδας (+Π)

Νεοπλασματικές - Κακοήθη

 • Ca εκ μεταβατικού επιθηλίου (+Π) (90-95%)

 • Ca πλακώδους επιθηλίου (5%)

 • Αδενοκαρκίνωμα (2%)

 • Ραβδομυοσάρκωμα (Π-38%)

 • Πρωτοπαθές κακοήθες λέμφωμα (Π)

 • Λειομυοσάρκωμα (Π)

 • Δευτεροπαθείς διηθήσεις (+Π)