Διαφορική Διάγνωση Ουρήθρας

 

Διαφορική Διάγνωση Ουρήθρας

Συγγενείς

 • Πρόσθιο εκκόλπωμα

 • Μεγαουρήθρα

 • Βαλβίδες πρόσθιας ουρήθρας

 • Διπλασιασμός

 • Στένωση

 • Βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας

 • Πολύποδας οπίσθιας ουρήθρας

 • Επισπαδίας, υποσπαδίας

 • Ανωμαλίες βολβοουρηθρικών αδένων (κύστη εκ κρατήσεως)

 • Προστατικός κόλπος

Λοιμώξεις

 • Ουρηθρίτιδα

Φλεγμονώδεις

 • Απόστημα

Τραυματικές

 • Ιατρογενές (+Π)

 • Κάκωση (αποχωρισμός από την κύστη, αιμάτωμα, ανάπτυξη συριγγίου, ρήξη βλεννογόνου) (+Π)

Νεοπλασματικές – Καλοήθη

 • Πολύποδας  (+Π) (ινοεπιθηλιακός, αδενοματώδης)

 • Θήλωμα (μεταβατικού ή πλακώδους επιθηλίου)

 • Κονδύλωμα

Νεοπλασματικές - Κακοήθη

 • Ca πλακώδους επιθηλίου (70%)

 • Ca μεταβατικού επιθηλίου (8-24%)

 • Αδενοκαρκίνωμα (18-28%)

 • Μελανωμα

 • Ραβδομυοσάρκωμα

 • Μεταστάσεις (κύστη, προστάτη)