Μετρήσεις Λεκάνης

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Λεκάνης

 

Πλάτος

        Ιερολαγώνια άρθρωση

4 - 56 χιλ

        Ιερός χόνδρος

36 χιλ

        Λαγόνιος  χόνδρος

16 χιλ

        Ηβική σύμφυση

< 6 χιλ

Αποστάσεις

Τιμή

        Ηβική σύμφυση με I1

11 εκ

        Ηβική σύμφυση με I3

> 12 εκ

        Ηβική σύμφυση με Κ5

~ 9 εκ

        Εγκάρσια διάμετρος (διακανθική απόσταση)

~ 13 εκ