Αρτηρίες Πυέλου

 

Αρτηρίες & Κλάδοι

Αναστομώσεις

Κοινή Λαγόνια

Έσω λαγόνια (υπογάστρια)

Τοιχωματικοί κλάδοι

Λαγονοσφυική

Οσφυικό κλ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαγόνιο κλ.

Πλάγια ιερή

 

Θυροειδής

Πρόσθιος κλ.

Οπίσθιος κλ.

Κοτυλιαία

Ηβικός κλ.

Άνω γλουτιαία

 

Κάτω γλουτιαία

 

Σπλαχνικοί Κλάδοι

Ομφαλική

Άνω κυστικές

Κάτω Κυστικές

(Κύστη, προστάτη, κολεό)

Εκφορητική (άνδρα)

Ορχική

Μέση αιμορροϊδική

Άνω & Κάτω αιμορροϊδική

Μητριαία (θήλυ)

Πυθμενικό κλ.

Ωοθηκική

Σαλπιγγικό κλ

Ωοθηκικό κλ.

Έσω αιδοϊκή

Περινεική

Οπίσθιες οσχεικές ή χειλικές

 

Αρτ. του Πέους* ή

Αρτ.της κλειτορίδας*

 

 

Κάτω αιμορροϊδική

 

 

 

 

 

*Αρτηρίες Πέους &

Κλειτορίδας

Βολβική

Ουρηθραία

Εν τω βάθει

Ραχιαία

Έξω λαγόνια

Κάτω επιγάστρια

 

Άνω επιγάστρια (κλ.έσω μαστικής)

Θυροειδής κλ.

Ηβικό κλ.

(κλ. Θυροειδούς)

Τονική (έξω σπερματική)

 

 

 

 

 

 

Εν τω βάθει περισπώμενη

Ανιών κλ.

Οριζόντιος κλ.