Μετρήσεις

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Ωοθηκών

Ηλικία

Όγκος (ml)*

Μήκος (εκ)

Πλάτος (εκ)

ΠΟ(εκ)

% Απεικόνισης

1 μέρα – 3 μηνών

0,03 – 3,56

 

 

 

70

4 – 12 μηνών

0,18 – 2,71

 

 

 

100

1 – 2   ετών

0,15 – 1,68

 

 

 

90

2 – 6  ετών

≤ 1,0 ± 0,4

 

 

 

 > 5 ετών φαίνεται
            το

 > 80% ωοθηκών

6 – 10 ετών

1,2 – 2,3

 

 

 

11-12

2 – 4

 

 

 

Προ-εφηβικά

4 – 5

< 2,5

2,5

 

13< Μετεφηβικά

4 – 5,8

(< 71)

< 4

(2,5-5)

2,5

(1,5-3)

1

(0,6-1,5)

Προεμμηνοπαυσιακά

4,9 ± 0,03 (< 20)1

 

 

 

 

Εμμηνόπαυση ≤ 5 έτη

2,2 – 5,4  (< 10)1

< 3

1,5

 

78%

(άμφω 85%,
μια 60%)

Εμμηνόπαυση ≥ 5 έτη

1,2 – 3,8

 

 

 

64%

Μετά υστερεκτομή

 

 

 

 

43%

  • * Ωοθηκικός όγκος  = 0.523 x μήκος x πλάτος x βάθος (ml) 
  • 1 Με διακολπικό US
  • Ωοθήκη μεταξύ 15-20 κ.εκ. θέλει παρακολούθηση
  • Ωοθήκη > 20 κ.εκ. είναι διογκωμένη