Μεταβολές Ωοθηκών ανά Κύκλο

 

Μεταβολές Ωοθηκών ανά Κύκλο

Φάση

Ευρήματα

Ωοθηλακική

 

1–14η μέρα

Αρχέγονα ωοθυλάκια ξεκινούν να ωριμάζουν εξαιτίας της FSH

Πολλαπλές μικρές κύστεις:

 • Ανενεργά ωοθυλάκια < 2 χιλ
 • Ενεργά ωοθυλάκια  > 2 χιλ
 • 4η μέρα -2-3 (≤ 5 ωοθυλάκια σε κάθε ωοθήκη: ~10 χιλ
 • 10η μέρα -Ένα ωοθυλάκιο (επικρατές-Graafian): ~8-12 χιλ (σε ορμονική θεραπεία υπάρχουν 3 -5 επικρατή ωοθηλάκια φυσιολογικού μεγέθους)
 • 14η μέρα- το ωοθυλάκιο (dominant) φτάνει τα 21 χιλ (17-29)(~2χιλ/μέρα)
 • Cumulus = 1 χιλ τοιχωματική ηχογενής εστία, προβάλει μέσα στο ωοθυλάκιο και περιέχει το ωάριο, επακολουθεί ωορρηξία μέσα στις επόμενες 36 ώρες

-Η γρήγορη αύξηση παραγωγής της estradiol ενεργοποιεί τον υποθαλαμικό τοξοειδή
  πυρήνα να αυξήσει την έκκριση της GnRh, η οποία προτρέπει την αδενουπόφυση να
  απελευθερώσει την αποθηκευμένη LH μέσα σε  24 ώρες.

-Η LH δένεται με ωοθηκικούς υποδοχείς και απελευθερώνει Camp από τα granulosa 
  κύτταρα, σταματώντας τη μίτωση των granulose κυττάρων και αυξάνει την πεπτιδάση,
  κολλαγονάση, αυξητικό παράγοντα, αγγειοτενσίνη, προσταγλανδίνη όπου προκαλούν
  ωορρηξία και μετατροπή του ωχρού σωματίου.

Ωορρηξίας

 

14η μέρα

 • Mittelschmert’ = πόνος αμέσως πριν την ωορρηξία (πίεση του graafian ωοθυλακίου διατείνοντας την ωοθηκική κάψα)
 • Ξαφνική αύξηση του ωοθυλακικού μεγέθους μέσα σε λεπτά/ώρες (= ρήξη του ώριμου graafian ωοθυλακίου με απελευθέρωση του ωαρίου)
 • Σημεία ωορρηξίας:
  • Ανάπτυξη ήχων στο εσωτερικό του ωοθυλακίου
  • Μειώνεται σε διάμετρο 28-35 ώρες μετά το LH peak
  • ‘Ring structure’ μέσα στο σώμα της μήτρας
  • Ελεύθερο υγρό στο Δουγλάσιο βόθρο
 • Σημεία αποτυχημένης ωορρηξίας:
  • Ανάπτυξη εσωτερικών ήχων, μέγεθος ωοθυλάκιου ~18 χιλ
  • Συνεχής κυστική αύξηση ~30-40 χιλ

Ωχρού σωματίου

 

15-28η μέρα

Τα ωχρά σωμάτια εξελίσσονται με τις μέρες και αλλάζουν σε μέγεθος και δομή:

 • Αιμορραγούν στο εσωτερικό κατά την ωορρηξία και την 8η μέρα κατά την υποστροφή τους
 • Στόγγυλη/ωοειδής προβολή σε πλευρά της ωοθήκης, αντιστοιχεί σε ωχρό σωμάτιο περιόδου:
 • Διάμετρος ~10-25 χιλ
 • Υπερηχογενές τοίχωμα, πάχος ~1-4 χιλ
 • Υπερηχογενές κεντρική αιμορραγία, μετατρέπεται σε ινώδες δίκτυο
 • Ταχύτητα ροής αρτηρίδιου ωχρού σωματίου ~100 εκ/δευτ
 • 24η μέρα υποστροφή και ατροφία ωχρού σωματίου
 • Μεγάλο και επίπονο ωχρό σωμάτιο λύνεται ~1 εβδομάδα