Κλίμακα Πυκνότητας Μαστών ACR

 

Κλίμακα ACR

Κλίμακα

% αδενικής πυκνότητας

Χαρακτηριστικά

I

0 %

Κυρίως λιπώδεις μαστοί

II

25 %

Διάσπαρτες περιοχές ινοαδενικού ιστού

III

50 %

Ετερογενείς μαστοί (Συμπληρωματικά γίνεται US)

IV

100 %

Πολύ πυκνοί μαστοί (Συμπληρωματικά γίνεται US)