Κλινικά στοιχεία

 

Κλινική Εξέταση

 Ιστορικό

 Επισκόπηση

Περίμετρος

 • Ανώμαλες διογκώσεις

 • Σημεία εισολκής

 • Συρρίκνωση ή διόγκωση

 • Οίδημα

Δυσαναλογία

 • Ο αριστερός είναι συνήθως μεγαλύτερος

 • Μείωση μεγέθους από ακτινοβολίες ή επεμβάσεις

Δέρμα

 • Ερυθρότητα με αύξηση της θερμοκρασίας σε φλεγμονές και κακοήθειες. Παρατηρείται και σε γαλακτοφορεκτασία

 • Οίδημα σε έμφραξη λεμφαγγείων, φλεγμονές και κακοήθια. Η λέμφος παχαίνει το δέρμα (φλοιός πορτοκαλιού)

 • Εισολκή πάνω από κακοήθειες λόγω ίνωσης

 • Διευρυμένες φλέβες, αγγειώματα, σπίλοι, υπερκερατώσεις, τελαγγειεκτασίες, χειλοειδή, δοθιήνες, κτλ.

Υποδόριες Φλέβες

 • Διογκώνονται σε γρήγορη ανάπτυξη όγκου

Θηλή

 • Εισέχουσα, εγκολεάζουσα, ομφαλωτή, συρρικνωθήσα,κτλ.

 • Έλκη, εκκρίσεις

 

 

Εργαστηριακές Εξετάσεις

Ιστοληψία

 

Προσδιορισμός ορμονικών υποδοχέων

 • Οιστρογονικοί υποδοχείς (ER+) βρίσκονται σε 35-85% των πρωτοπαθών καρκίνων

 • Προγεστερονικοί υποδοχείς (PR+) βρίσκονται στο 35-60%

 • Όσο μεγαλύτερο το % τόσο καλύτερο για ορμονοθεραπεία

Βιολογικοί δείκτες

 • Καρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA) (φυσιολογικά 2-5mg/ml)

 • α-εμβρυική πρωτείνη (AFP)

 • Εμφανίζονται και φυσιολογικά

Κυτταρολογικός έλεγχος

 • Αποφολιδωτική κυτταρολογία

 • Εκκρίσεις του μαστού

 • Κριτήρια κακοήθειας (μεταβολές του πυρήνα, αύξηση μεγέθους, υπερχρωμίας, ανώμαλη κατανομή χρωματίνης)

 Πάρακέντηση δια βελόνης (FNA, FNB)

 Ανάτρηση με Trocart