Καλοήθη ευρήματα

 

 Διαφορική Διάγνωση Καλοήθων Αλλοιώσεων

Αμιγώς Καλοήθεις Βλάβες

Μεταβολες

 • Υπερπλασία
 • Σκληρυντικές Βλάβες
 • Πορεκτασία
 • Ινοκυστικές αλλαγές

Μάζες

 • Κύστεις
 • Ινοαδενώματα
 • Ινοαδενωλίπωμα
 • Αδένωμα
 • Θήλωμα
 • Ιδραδένωμα
 • Λειομύωμα
 • Μυοεπιθηλιακός όγκος
 • PASH
 • Νέκρωση λίπους
 • Αιμάτωμα
 • Λίπωμα

Φλεγμονές

 • Περιπορική Μαστίτις
 • Μαστίτιδα
 • Οξεία πυώδης μαστίτιδα
 • Απόστημα

Άλλες Παθήσεις

 • Υποθηλαία θηλωμάτωση
 • Γαλακτοφορεκτασία
 • Γαλακτοκήλη
 • Γαλακτοφορίτιδα
 • Βλάβες κυλινδρικών κυττάρων
 • Αποκρινή μεταπλασία
 • Υπερφόρτιση μαστών
 • Μεγαλομαστία
 • Μικρομαστία

Βλάβες Υψηλού Ρίσκου

 • Άτυπη υπερπλασία των πόρων
 • Άτυπη Λοβιδιακή υπερπλασία
 • Λοβιδιακό Ca in Situ
 • Βλάβη τύπου Βλεννοκήλης
 • Άτυπο θήλωμα
 • Ακτινωτή ουλή

Τοπικά Επιθετικές Βλάβες

 • Αδενωμάτωση (σκληρυντική αδένωση)
 • Φυλλώδης Όγκος
 • Αδενικός κυτταρικός όγκος (Glandular Cell Tumor)

 

 


Διαφορική Διάγνωση Καλοήθων Αλλοιώσεων Περιμαστικών Ιστών

Θηλή

 • Επώδυνες θηλές
 • Εκκρίσεις
 • Εισολκή

Δέρμα

 • Ασβεστώσεις
 • Επιδερμική κύστη
 • Σμηγματογόνος κύστη
 • Δερματική αλλοίωση (ουλή, έγκαυμα,τραύμα)
 • Πάχυνση

Μασχάλη

 • Λεμφαδενοπάθεια
 • Ασβέστωση λεμφαδένα
 • Έκτοπος αδενικός ιστός

Θωρακικό Τοίχωμα

 • Παραλλαγές των μυών
 • Ύπαρξη του στερνικού μυ (<8%, φαίνεται μόνο στις CC, 1-2 εκ. εγκάρσια διάμετρο)

Αγγείωση

 • Αγγείωμα
 • Πάθηση του Mondor
 • Αγγειακές δυσπλασίες

Διαπλαστικές Ανωμαλίες

 • Αμαστία, Αθηλία,
 • Συγγενής εισολκή της θηλής,
 • Υπεράριθμοι μαστοί ή θηλές,
 • Ψευτομαστία,
 • Ανισομαστία