Κακοήθη ευρήματα

 

Διαφορική Διάγνωση Κακοήθων Αλλοιώσεων

Πιο Συχνοί

 • Ενδοπορικό Ca
  • In Situ (DCIS) 7-10%
   • Επιβίωση 98%
  • Διηθητικό (IDC) 75%
   • Πολυεστιακό 15%
   • Αμφοτερόπλευρο 5%
   • Μικροαποτιτανώσεις 30%
 • Ενδολόβιο Διηθητικό Ca (ILC) 10-15%
  • Πολυεστιακό 15%
  • Πολυκεντρικό 5%
  • Αμφοτερόπλευρο 5%
 • Σωληνώδες Ca 2-6%
 • Μυελώδες Ca 5-7%
 • Βλεννώδες Ca 5-7%

Πιο Σπάνιοι

 • Θηλώδες Ca 2%
 • Αδενοκυστικό Ca
 • Ενδοκυστικό Θηλώδες Ca
 • Φλεγμονώδες Ca
 • Μεταπλαστικό Ca
 • Μικτό Ενδοπορικό και Ενδολόβιο Ca
 • Καρκινοσάρκωμα Ca
 • Σωληνώδες Ενδολόβιο Ca
 • Πλειομορφικό Ενδολόβιο Ca
 • Λιποεκκριτικό Ca
 • Αποκρινών αδένων Ca
 • Καρκινοειδείς Ca

Άλλοι Σπάνιοι

 • Μεταστατικό Ca
 • Νόσος Paget
 • Αμφοτερόπλευρο πρωτοπαθές Ca