Απεικόνιση Μαστού

 

Απεικονιστικές Εξετάσεις

Μαστογραφία

 • Πιο κατάλληλη περίοδος μετά την εμμηνορρυσία και πριν την 12η μέρα (μαστοί αποσυμφορημένοι)

 • 40-50 κάθε 2 χρόνια, >50 ανά έτος.

 • Δείχνει επασβεστώσεις <1 χιλ.

 • Η βλάβες πρέπει να είναι πάνω από 5 χιλ.

 • Ευαισθησία 69-90%.

 • Ειδικότητα 10-40%.

 • Μείωση θνητότητας 23%.

 • Δεν αναδεικνύει το 5-15% των ψηλαφητών Ca.

 • Η μάζα πρέπει να αναδεικνύεται σε δυο προβολές.

 • Βιοψίες αρνητικές/θετικές: 10/1

 • Αντενδείξεις: ↓ 18 ετών, σε κύηση και λοχεία

Υπέρηχος

 • Να συνοδεύεται από μαστογραφία.

 • Αναδεικνύονται αλλοιώσεις < 1 εκ.

 • Διάκριση κυστικών από συμπαγείς αλλοιώσεις 96-100%.

 • Ψευδώς αρνητικά 0.3-47%.

 • Οι επασβεστώσεις δύσκολα φαίνονται.

Αξονική Τομογραφία

 • Σε κακοήθεις παθήσεις.

 • Πυκνωτικοί μαστοί.

 • Δείχνει βλάβες μεγέθους 2-3 χιλ.

Μαγνητική Τομογραφία

 • Γίνεται μεταξύ 7ης και 13ης ημέρας του κύκλου.

 • Υψηλή ευαισθησία στην ανάδειξη καρκίνου (>90%).

 • Ειδικότητα μεθόδου: 37% - 97%.

 • Μαζί με αιμοδυναμικές καμπύλες: ευαισθησία και ειδικότητα: ~ 92%.

Ενδείξεις:

 • Διευκρίνιση αμφίβολων ευρημάτων μαστογραφίας και υπερήχων.

 • Έλεγχος «υγιούς» μαστού σε γυναίκες που διαγιγνώσκεται καρκίνος στον άλλο μαστό.

 • Σε γυναίκες με μεταστάσεις αγνώστου προελεύσεως.

 • Έλεγχος χειρουργημένου μαστού (Δ.Δ. μεταξύ μετεγχειρητικής ουλής και υποτροπής).

 • Προληπτικός έλεγχος σε γυναίκες υψηλού κινδύνου.

 • Έλεγχος ενθεμάτων σιλικόνης μετά από μαστεκτομή.

Παρατηρήσεις

 • Ο μαστολογικός έλεγχος ανιχνεύει το 85% των μη ψηλαφητών μαζών.

 • Ο υπερηχογραφικός έλεγχος ανιχνεύει το 35% των μη ψηλαφητών μαζών.

 • Μαστογραφικός συν υπερηχογραφικός έλεγχος ανιχνεύει το 95% των μη ψηλαφητών καρκίνων

 • Η μαστογραφική ανίχνευση τού καρκίνου είναι αντιστρόφως ανάλογη της πυκνότητας του μαστού αλλά βελτιώνεται σημαντικά με τη συμβολή της υπερηχογραφίας ακόμη και σε μικρού μεγέθους μάζες.

 • Σχετικά μικρή ή συμβολή τής κλινικής εξέτασης αλλά δεν πρέπει να παραλείπεται.

 • Η υπερηχογραφική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει πάντα τον σαφή εντοπισμό της βλάβης με χρήση του συστήματος των ωρών τού ωρολογίου, βεβαίως ποιο μαστό αφορά και πάντα την απόστασή της από τη θηλή.

 

 

Έλεγχος Ευρημάτων Μάζας

Περιγραφή

 1. Θέση

 2. Μέγεθος

 3. Σχήμα (στρόγγυλο, οζώδες, επιμήκες, λοβωτό, ανώμαλο)

 4. Όρια (σαφή ή ασαφή )

 5. Σύσταση

 6. Κινητικότητα

(κύστεις και ινοαδενώματα έχουν μεγάλο βαθμό, ενώ τα διηθητικού τύπου παθολογίες είναι δυσκίνητες)

 1. Πόνος, θερμότητα

 

 

Μεταστάσεις

  Πιο Συχνά Πιο Σπάνια

Σε

 • Οστά (πύελος, μηριαίο)(70%)

 • Ήπαρ (65%)

 • Πνεύμονες (40%)

 • Ωοθήκες (15%)

 • Δέρμα

 • Εγκέφαλο

 • Νεφρούς

 • Καρδιά

Από

 • Κακοήθες Μελάνωμα

 • Λέμφωμα

 • Γαστρεντερικό

 • Ουροπιητικό

 • Νευροενδοκρινείς όγκους

 • Θυρεοειδή

 • Τραχήλου, κόλπου, ενδομητρίου μήτρας

 • Πνεύμονες

 • Ωοθήκες

 • Σαρκώματα

 • Άνω έξω τεταρτημόριο πιο συχνά

 • Μονήρης όζος (75-85%)

 • Πολλαπλοί ή αμφοτερόπλευρα (15-25%)

 • Διάσπαρτοι στο παρέγχυμα (4%)

 • Συμμετοχή μασχάλης (25-50%)

Απεικόνιση Μάζας

 • Διακύμανση μεγέθους αλλά πιο συχνά 1-3 εκ.

 • Στρόγγυλη σαφώς ή λίγο ανώμαλα περιγεγραμμένη

 • Χωρίς προσεκβολές, επασβεστώσεις ή αλλαγή της αρχιτεκτονικής του μαστού.

 

 

 

Σημεία Υποτροπής

 • Τοπική υποτροπή θεωρείται η οποιαδήποτε επανεμφάνιση Ca στον ίδιο μαστό.

 • Η εμφάνιση καρκινικής διήθησης των ομοπλεύρων λεμφογαγγλίων.

 • Εμφάνιση δερματικών ασυμπτωματικών οζιδίων συνήθως πλησίον της εγχειρητικής ουλής. (80-90% των υποτροπών 5 έτη μετά τη μαστεκτομή).

 • Σχεδόν όλες οι υποτροπές επισυμβαίνουν στα 10 χρόνια.

 • Το 25-33% των ασθενών με τοπική υποτροπή παρουσιάζει και μετάσταση.

 • Προσοχή στις βλάβες που μιμούνται τοπικές η περιοχικές υποτροπές. Όπως :

 • Οζίδιο εκ ξένου σώματος πέριξ του υλικού ραφής

 • Οστικό οζίδιο ή πλευρά (ίσως από χειρουργικό τραύμα)

 • Λιπώδης νέκρωση ακολουθούσα αποκατάσταση μυοδερματικού κρημνού