Ανατομία Μαστού

 

 1. Δέρμα

 2. Επιπολής περιτονία, επιπολής στιβάδα

 3. Επιπολής περιτονία, εν τω βάθει στιβάδα

 4. Υποδόριος ιστός

 5. Κρεμαστήριος σύνδεσμος

 6. Τελικός εκφορητικός πόρος

 7. Τελική λήκυθος

 8. Σμηγματογόνος αδένας

 9. Κύριος εκφοριτικός πόρος

 10. Αδενικός ιστός

 11. Οπισθομαστικός χώρος

 12. Μείζων θωρακικός μυς

 13. Ελάσσων θωρακικός μυς

Θέση

 • Μεταξύ 2-3ης και 6-7ης πλευράς

   

 • Προσεκβολή μαστού προς τη μασχάλη (ουρά του Spenser)

Αδένας

 • Οι σύνδεσμοι του Cooper διαιρούν το μαστό σε  15 – 20 λοβούς.

 • Κάθε λοβός χωρίζεται με ινώδη διαφράγματα σε 10-100 λόβια.

 • Τα λόβια αποτελούνται από μικρό αριθμό αδενοκυψέλων (άθροισμα πολλών αβαθών εκκολπώσεων).

Πόροι

 • Κάθε λοβός έχει ένα γαλακτοφόρο πόρο (2-4 χιλ. διάμετρο) (συνολικός αριθμός όσοι και οι λοβοί) στον οποίο εκβάλλουν δευτερότεροι πόροι σε ακτινωτή διάταξη προς τη θηλή.

 • Γαλακτοφόροι κόλποι ~20: ανευρύσματικές διατάσεις από την αναστόμωση των γαλακ. πόρων

 • Εκφορητικοί πόροι ~15-20: Εκβάλουν στη θηλή

 • Καλύπτονται από μονόστιβο κυλινδρικό επιθήλιο που καταλήγει σε πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο στη θηλή

Αρτηρίες

 

 • Έσω μαστική (υποκλείδια)

 • Πλάγια θωρακική ή Έξω μαστική (μασχαλιαία)

 • Μεσοπλεύριες

 • Ακρωμιοθωρακική

 • Υποπλάτιο (μασχαλιαία)

Φλέβες

 

 • Έσω μαστικές (επικοινωνία με πνευμονικό δίκτυο)

 • Μασχαλιαίες (επικοινωνία με πνευμονικό δίκτυο)

 • Μεσοπλεύριες (επικοινωνούν με τις σπονδυλικές φλέβες και μπορεί να γίνει μετάσταση στα οστά)

Λεμφαδένες

 • 1.Μασχάλης:

 • Έξω μαστικοί ή βραχιόνιοι (4-5)

 • Έσω μαστικοί ή θωρακικοί (5-6)

 • Οπίσθιοι ή υποπλάτιοι (6-7)

 • Κεντρικοί (3-4)

 • Κορυφαίοι ή υποκλείδιοι (6-12)

 • 2.Υπερκλείδιοι

Νεύρωση

 

 • Μεσοπλευροβραχιόνιο

 • Θωρακορραχιαίο ή μέσο υποπλάτιο

 • Μακρύ θωρακικό ή νεύρο του Bell

 • Αυτόνομο νευρικό σύστημα