Μετρήσεις Μήτρας

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Μήτρας

Στάδιο Μήτρας

Αναλογία

Μήτρα (εκ)

Τράχηλος (εκ)

Μήκος

Πλάτος

ΠΟ

Μήκος

Πλάτος

ΚΟ2

Νεογνό*

   Τράχηλος  > Θόλος

2.3 - 4.6

0.8 - 2.1

 

 

0.8 - 2.2

 

1-12 ετών

(Προεφηβικά +)

Τράχηλος  > Θόλος /Σώμα

2.0 - 3.3

0.5 - 1.0

0.9 - 1.6 (±0.4)

 

 

 

10 ετών

3.5 - 4.5

13-20 ετών 

(Μετεφηβικά)

  Θόλος   > Τράχηλος

5 - 8

1.6 - 3.0

 

 

≤ 3.3

≤ 3

Κύηση

 

 

 

 

3 – 5,31

Προεμμηνοπαυσιακή Nullipara

 

< 8

< 5.2

< 3,38

2.3 - 3.6

Προεμμηνοπαυσιακή Multipara

 

< 9.9

< 6.4

< 4.9

Μεταεμμηνοπαυσιακή

 

< 9.1

< 3.9

< 5.7

2.1 - 2.6

* Η νεογνική μήτρα υποχωρεί ~ 2.5 εκ. σε 1 μήνα

 Πάχος τοιχώματος (προεφηβικά): ~ 1 εκ

Νεογνική μήτρα:

30% έχει υποηχογενές άλω που περιβάλει το ενδομήτριο κανάλι (αντιπροσωπεύει το έσω τρίτο του μυομητρίου, που έχει αυξημένη αγγείωση - vascularly engorged)

+  Μετά την ηλικία των 7 ετών, υπάρχει ανάπτυξη της μήτρας

1 Μήκος τραχήλου < 2.0 εκ είναι ύποπτο ανεπάρκειας.

2 Κεφαλαουραία διάμετρος

 Φυσιολογική κυματομορφή μητριαίας αρτηρίας: