Μετρήσεις Οσχέου

 

Φυσιολογικές Διαστάσεις Όρχεων

Ηλικία

Μήκος (εκ)

ΠΟ (εκ)

Πλάτος (εκ)

Όγκος (κ.εκ.)

Νεογνό

1.5

1.0

1.0

1.1 (± 0.14)

1 - 3 μηνών

2.0

 

1.2

1.9 (± 0.11)

4 - 6 μηνών

 

 

 

1.7 (± 0.11)

1 - 10 ετών

1.6

 

 

0.7 - 0.9

11 - 12 ετών

1.7 – 1.9

 

 

1.5 - 2.0

13 - 16 ετών

2.3 – 3.5

 

 

5.0 - 13.0

Ενήλικας

3 - 5

2 – 3

2 – 3

15 – 20

 • Υπολογισμός όγκου: μήκος Χ πλάτος Χ ύψος Χ 0,523

 • Συνολικός όγκος όρχεων > 30 ml είναι ενδεικτικός φυσιολογικής λειτουργίας

 • Όγκος όρχεων  < 5 ml μπορεί να θεωρείται νεογνικός

 • Οι όρχεις κατεβαίνουν στο όσχεο 25-35η εμβρυική εβδ. και φυσιολογικά υπάρχουν στο όσχεο κατά την γέννηση αλλιώς μιλάμε για κρυψορχία.

Doppler Όρχεων

Ορχικός Όγκος

% ανιχνεύσιμης ροής

< 1 cc

 • 70  (καψικές αρτηρίες)

 • 40  (κεντρικές αρτηρίες)

> 1 cc

 • +/- 100  (καψικές & κεντρικές)

 • Φάσμα χαμηλών αντιστάσεων, υψηλής διαστολικής ροής

 • Σύγκριση συμμετρίας μεταξύ των όρχεων

 • Έλλειψη ροής μπορεί να οφείλεται στις τεχνικές ρυθμίσεις (gain settings/high wall filter /high PRF κτλ)

 

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Επιδιδυμίδας (US)

Κατάσταση

Αγγείωση

Χαρακτηριστικά

Συστολική

(εκ/δευτ)

Διαστολική (εκ/δευτ)

RI

 Φυσιολογικά 
 (Ενήλικες)

 

χαμηλή

  0,54-0,58

 • Μήκος (συνολικό): ~ 6 - 7 εκ

 • Διάμετρος Κεφαλής: ~ 4,5-15 χιλ

 • Διάμετρος Σώματος: ~ 1-3 (< 5) χιλ

 • Διάμετρος Ουράς: ~ 5 χιλ

 Απόφυση

 

 

 

0,3 – 0,8 εκ

 

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Σπερματικού Πόρου (US)

Κατάσταση

Χαρακτηριστικά

 Φυσιολογικά

Μήκος 35 - 45 εκ

 Ανοιχτός πόρος

> 0,15 χιλ

 Βουβωνικός πόρος    

≤ 4 χιλ

 

 

Αξιολόγηση Οσχέου (US)

Κατάσταση

Χαρακτηριστικά

 Φυσιολογικά

 Πάχος τοιχώματος ενηλίκων: 2 – 8 χιλ (πρόσθιο τοίχωμα σε εγκάρσια τομή)