Προσαρτήματα (εμβρυικά υπολείμματα) 

 

Όρχις

Απόφυση ή υδατίδα του Morgani

 • 80-93%

 • Στον άνω πόλο

 • Υπόλειμμα του άνω άκρου του παραμεσονεφρικού πόρου του Muller

Επιδιδυμίδα

Απόφυση

 • 25-27%

 • Στην κεφαλή

 • Υπόλειμμα του κεφαλικού τμήματος του μεσονεφρικού πόρου του Wolff

Πλανητικά ή επικουρικά σωληνάρια

 • Υπολείμματα της μεσαίας ομάδας των μεσονεφρικών  σωληναρίων του Wolff

 • Άνω: ορχικό δίκτυο (παρα τα απαγωγά σωληνάρια)

 • Κάτω: ουρά επιδιδυμίδας (όργανο του Haller)

 • Εάν είναι περισσότερα: Σωληνάρια του Kobelt

Σπερματικός τόνος

Παραδιδυμίδα ή όργανο του Giraldes

 • Κοντά στην κεφαλή της επιδιδυμίδας

 • Υπόλειμμα της ουραίας ομάδας των μεσονεφρικών σωληναρίων του Wolff