Φυσιολογικές Μετρήσεις Προστάτου

 

 Διαστάσεις

Κεφαλο-ουριαία διάμετρος

Εγκάρσια διάμετρος

ΠΟ διάμετρος

 CT

~ 3 - 5 εκ

~ 3 - 5 εκ

~ 2,5 - 3 εκ

 US

~ 2,5 - 3 εκ

~ 2,5 - 5,3

~ 2 - 3,4 εκ

 Όγκος

 Ύψος Χ Πλάτος Χ Μήκος Χ 0,523

  • 5 cc (< εφηβεία), 20 – 30 (έφηβους – νεαρούς ενήλικες), 20 cc (12,9 – 37,1) (ενήλικες)

  • Διόγκωση : > 5 εκ. εγκάρσια διάμετρος ή > 40 γρ. (1 cc~1 γρ.)

 PSA

 4 ng/ml (20% ή 0,75 ng/ml ετήσια αύξηση)

 Πυκνότητα PSA

 PSA/όγκο – ( > 0,12 η πιθανότητα για κακοήθεια αυξάνεται)