Μετρήσεις Γαστρεντερικού Συστήματος

 

Πάχος Γαστρεντερικού Τοιχώματος

Τμήμα

CT & MRI (χιλ)

US (χιλ)

Χωρίς διάταση

Με διάταση

Οισοφάγος

 < 3

 

 

Στόμαχος

3 – 5

5 (2 – 6)

4 (2 – 4)

Δωδεκαδάκτυλος

< 3

 

 

Λεπτό έντερο

 

3 (2 – 3)

3 (2 – 3)

Παχύ έντερο

< 3

6 (4 – 9)

3 (2 – 4)

Ορθό

≤ 5

 

 

Έσω σφικτήρας πρωκτού (ενδοσκοπικό US)

 

> 2 - 3

 

 
 

Δωδεκαδάκτυλος

Μοίρες

Μήκος

Χαρακτηριστικά

1η

3 – 4 εκ

Πιο φαρδιά μοίρα, κάτω της είναι η κεφαλή του παγκρέατος

2η

8 – 10 εκ

Γύρω από την κεφαλή του παγκρέατος

3η

9 εκ

Μπροστά από την κάτω κοίλη φλέβα, αορτή και πίσω από τα άνω μεσεντέρια αγγεία

4η

6 – 7 εκ

Στη νηστιδοδωδεκαδακτυλική καμπή καταφύεται ο σύνδεσμος του Treitz (εκφύεται από το δεξιό έσω σκέλος του διαφράγματος)

 

 

Φυσιολογική Σκωληκοειδής Απόφυση

Τεχνική

Εγκάρσια Διάμετρος

Πάχος Τοιχώματος

US

< 6 χιλ. (συμπιεζόμενη)

< 3      χιλ.

CT

< 8 χιλ.

< 2 – 4 χιλ.