Πυλωρική Στένωση

 

Διαστάσεις Πυλωρικής Στένωσης σε Νεογνά

Πάχος μυός

> 3 χιλ.

Μήκος πυλωρού

> 17 χιλ.

Διάμετρος πυλωρού

> 11 χιλ.

Όγκος

> 12 cc

 Πάχος μυϊκού τοιχώματος:

  • Μετριέται σαν μονό υποηχογενές στρώμα, μεταξύ του ορογόνου και του υπερηχογενούς βλεννογόνου

 Σημείωση: Πρόωρα νεογνά

  • Οριακές μετρήσεις μυϊκού πάχους συμβαίνουν πιο συχνά στα πρόωρα νεογνά από στα τελειόμηνα νεογνά.

  • Στα πρόωρα το πάχος του πυλωρικού μυός είναι ανάλογο με του υπόλοιπου στομάχου.

  • Το μήκος του πυλωρικού καναλιού είναι πιο σημαντικό από το απόλυτο μυικό πάχος.