Διαφορική Διάγνωση Οισοφάγου

 

Δακτύλιοι – Διαφράγματα

 • Λεπτές ενδοαυλικές προβολές του βλεννογόνου

 • Αυχενικό διάφραγμα: μετά τον ανώτερο οισοφαγικό σφικτήρα, στο σύνδρομο Plummer-Vinson (Patterson-Kelly)

 • Δακτύλιος Schatzki: στον κατώτερο οισοφάγο (όριο πλακώδους με κυλινδρικό επιθήλιο) - έως 3χιλ πάχος

Εκκολπώματα

 • Σακκοειδείς προβολές του αυλού

 • Αληθή: αποτελείται από όλες τις στοιβάδες του τοιχώματος

 • Ψευδή: Μόνο με βλεννογονική στοιβάδα

 • Από έλξη:

  • Συνήθως στη μεσότητα του οισοφάγου, με ευρύ αυχένα που δεν κατακρατούν σκιαγραφικό

  • Οφείλονται σε:

   • λειτουργικές διαταραχές κινητικότητας

   • συμφύσεις (από φλεγμονώδεις ή φυματιώδεις λεμφαδένες)

 • Επιφρενικά:

  • Άνωθεν του διαφράγματος με στενό αυχένα και κατακρατούν σκιαγραφικό

  • οφείλονται σε κινητικές διαταραχές του οισοφάγου και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Διαταραχές Κινητικότητας

 • Διαταραχή του πρωτογενούς περισταλτικού κύματος

 • Μορφές:

  • Ειδικές (πχ αχαλασία, σκληροδερμία)

  • Μη ειδικές (διαταραχές με μη τυπικό πρώτυπο ή συνδυασμό)

 • Αίτια:

  • Εκφυλιστικές νόσοι μυεντερικού πλέγματος:

   • Αχαλασία: αδυναμία διάνοιξης των τελευταίων 2-3 εκ του οισοφάγου, με υπερκείμενη λίμναση των βλωμών

  • Συστηματικές νόσοι γραμμωτών μυών

   • (σκληροδερμία, δερματομυοσίτις, θυρεοτοξίκωση, μυασθένεια κλπ)

  • Νευρολογικές νόσοι

   • (αγγειακό επεισόδιο, νόσος κινητικού νευρώνα κλπ)

 • Εικόνα:

  • Δικην καρυοθραύστης ή τιρμπουσόν (έντονες περισταλτικές προωθητικές συσπάσεις της κυκλοτερούς στιβάδας)

  • Διάχυτος σπασμός (ταυτόχρονες μη προωθητικές συσπάσεις και φυσιολογικός περισταλτισμός)

  • Σκληροδερμα (ατονία οισοφάγου με χαίνοντα κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα)

Διαφραγματοκήλη

 • Ολισθαίνουσα 95%

 • Παραοισοφαγική 5%

 • Εικόνα:

  • 5 ή παραπάνω πτυχές υπερδιαφραγματικά

  • υδραερικό επίπεδο στο μεσοθωράκιο

  • μάζα μαλακών μορίων οπισθοκαρδιακά

Οισοφαγίτιδα

 • Αίτια:

  • Φλεγμονή από χημικούς παράγοντες (γαστρικά υγρά, καυστικοί παράγοντες, χάπια)

  • Λοιμογόνοι παράγοντες (Candida, έρπης σε ανοσοκατεσταλμένους, H.Pylori)

  • Μετακτινική

 • Εικόνα:

  • Μικρές εξελκώσεις βλεννογόνου

  • Πάχυνση των πτυχών

  • Στένωση σε χρόνιο στάδιο με διακοπή του περισταλτισμού

Ρήξη-Διάτρηση

 • Τραυματική, ιατρογενής, αυτόματη (σύνδρομο Mallory-Weiss: από έντονους εμέτους)

 • Εικόνα:

  • Αέρας στο μεσοθωράκιο, πνευμοθώρακας, διαφυγή σκιαγραφικού, μεσοθωρακίτιδα

Όγκοι

Λειομύωμα

 • 0.6% των νεοπλασμάτων του οισοφάγου

Ca Οισοφάγου

 • 90% κακοήθων νεοπλασμάτων του οισοφάγου

 • 7% των νεοπλασμάτων του γαστρεντερικού συστήματος

 • 50% αδενοκαρκινώματα

 • Εικόνα:

  • Κυκλοτερής ή έκκεντρη μόνιμη στένωση του αυλού

  • Σημείο ώμων: ο φυσιολογικός αυλός καταλήγει απότομα στην περιοχή της στένωσης

  • Ανώμαλη επιφάνεια

  • Χωρίς περισταλτισμό

  • Διήθηση παρακείμενων δομών

 • Πρόγνωση:

  • 20-25% 5/ετής επιβίωση

  • 48% 5/ετής επιβίωση σε όσους υποβλήθηκαν σε προεγχειρητική ακτινο-χημειοθεραπεία