Φυσιολογικές Μετρήσεις

 

Φυσιολογική Απόσταση σε Απλή Ακτινογραφία Τραχήλου

Ηλικία (έτη)

Οπισθοφαρυγγική

Οπισθογλωττιδική

Οπισθοτραχιακή

0 - 1

1.5 χιλ

 

2.0 χιλ *

1 - 3

0.5 χιλ

 

1.5 χιλ *

3 - 6

0.4 χιλ

 

1.2 χιλ *

6 - 14

0.3 χιλ

 

1.2 χιλ *

Ενήλικες (CT&MRI)

1,7 (± 0,7) χιλ

6 (± 1,1) χιλ

8,4 (± 2,5) χιλ

* Μέτρηση στο μέσο του σώματος Α5 αυχενικού σπονδύλου, σε πλάγια α/α του τραχήλου

Σημείωση:
 Η φάση εκπνοής και η κάμψη του τραχήλου αυξάνουν τη σχετική διάμετρο ψευδώς (artifactually)

Κανόνας των 7:

  •   Όχι μεγαλύτερη διάμετρο από 7 χιλ για οπισθοφαρυγγικά μαλακά μόρια

  •   Όχι μεγαλύτερη διάμετρο από 14 χιλ για οπισθοτραχειακά μαλακά μόρια

Άλλα Ανατομικά Χαρακτηριστικά (CT & MRI)

Ηλικία

Δομή

Διάμετρος

Ενήλικες

Γλωττίδα

2,1 (± 0.4) εκ

Λάρυγγας (υοειδές)

1,9 (± 0.4) εκ

Τραχεία*

1,7 (± 0.3) εκ

Δεξιός κύριος βρόγχος*

1,5 εκ

  Πάχος οπίσθιου τοιχώματος: 3 χιλ

      Διάμεσος βρόγχος

  Πάχος οπίσθιου τοιχώματος: 1 χιλ

Αριστερός κύριο βρόγχος*

1,3 εκ

Θύμος (> 20 ετών)

1 – 2 εκ (εγκάρσια)

      Αορτή - ανιούσα θωρακική

                  3.5 εκ

      Αορτή - κατιούσα θωρακική

                 ≤ 2.5 εκ

      Άζυγος φλεβα (επίπεδο τόξου)

                 < 1 εκ

Κοινή καρωτίδα

6 - 10 εκ

Οισοφάγος

  Πάχος τοιχώματος: <3 χιλ

  • 55-65ο  η γωνία του Τραχειακού διχασμού

  • *Φυσιολογικό εύρημα: ελαφρά οδοντωτή-πολυλοβωτή παρυφή χωρίς πάχυνση

Δευτερογενές Λόβιο

  • Σχήμα: πολυεδρικό

  • Μέγεθος: 1 - 1.25 εκ

  • Οριοθετείται: από τα μεσολοβίδια διαφράγματα (πάχος ~0.1 χιλ)

  • Περιέχει: 3-5 πνευμονικά βοτρτύδια (τελικά βρογχιόλια και κυψελίδες)

 

 

Φυσιολογική Κίνηση Διαφράγματος (US)

Αναπνοή

Άρρεν

Θήλυ

Ήρεμη

2,2 εκ.

2,2 εκ.

Βαθειά

5,4 εκ.

4 εκ.

Σε επιμήκη τομή, μετράμε την απόσταση που διανύει το διάφραγμα από εκπνοή σε εισπνοή.