Βρογχιεκτασίες

 

 

  • Ορίζεται από το λόγο του βρόγχου/αρτηρία > 1.2 σε ακτινογραφία θώρακος.

  • Βασίζεται στην εξωτερική διάμετρο των αρτηριών και των βρόγχων στην α/α

  • Φυσιολογικά οι βρόγχοι δεν απεικονίζονται συνήθως στην περιφέρεια του πνεύμονα (5 - 10 χιλ. από τον υπεζωκότα) στην αξονική τομογραφία.

     

 

  Κατάταξη βρογχιεκτασιών κατά Reid:

  • κυλινδρικές
  • κιρσοειδείς
  • κυστικές / σακκοειδείς