Ατελεκτασία

 
 Μορφές
 • Ατελής ή πλήρης σύμπτωση του πνεύμονα

 • Παθητική: πίεση του παρεγχύματος από ενδο- ή εξωπνευμονικά αίτια

 • Πιεστική: πίεση από ενδοπνευμονικά αίτια

 • Συμφυτική: από έλλειψη επιφανειοδραστικού παράγοντα

 • Ουλορικνώδης: από ανάπτυξη ίνωσης (μετακτινική ή μεταφλεγμονώδης)

 • Στρογγυλοειδής (σύνδρομο Blezovski ή ατελεκτατικός ψευδοόγκος): αφορά ουλορικνώδη ατελεκτασία με αναδίπλωση του πνεύμονα από εκτεταμένες υπεζωκοτικές παχύνσεις.

 • Δισκοειδής: τμηματική αμφίκοιλη ή ταινιοειδή σύμπτωση λόγω υποαερισμού ή ίνωσης

 Σημειολογία
 • Μικρό μέγεθος ή έλξη της πύλης

 • Μετατόπιση μεσολοβίων

 • Ανύψωση αντίστοιχου ημιδιαφράγματος

 • Έλξη μεσοθωρακίου προς την πλευτά της ατελεκτασίας

 • Σημείο “S” ή “Golden”: όταν κεντρική μάζα προκαλεί ατελεκτασία λοβού

Εντόπιση

 • Άνω λοβών

  • Δεξιού:

   • σκιάση του άνω πνευμονικού πεδίου

   • ανύψωση μικρής μεσολοβίου και πύλης

   • μετατόπιση μεσοθωρακίου και τραχείας προς τα δεξιά

  • Αριστερού

   • ασαφοποίηση αριστερού καρδιακού χείλους και αορτικού κομβίου (λόγω γλωσσίδας)

   • σκιάση του άνω πνευμονικού πεδίου

   • μετατόπιση μεγάλης μεσολοβίου

   • μετατόπιση τραχείας προς τα αριστερά

   • Όταν αφορά μόνο τη γλωσσίδα:

    • ασαφοποίηση αριστερού καρδιακού χείλους

    • τριγωνικό σχήμα σε επαφή με την καρδιά

 • Μέσου λοβού

  • ασαφοποίηση δεξιού καρδιακού χείλους

  • τριγωνικό σχήμα με την κορυφή προς την πύλη

  • μετατόπιση μικρής μεσολοβίου προς τα κάτω

  • πρόσθια μετατόπιση μεγάλης μεσολοβίου

 • Κάτω λοβών:

  • μετατόπιση των μεγάλων μεσολοβίων προς τα πίσω και κάτω

  • σκίαση κάτω λοβών (ΔΕ:παρακαρδιακά, ΑΡ:οπισθοκαρδιακά)

  • μετατόπιση της πύλης προς τα κάτω

  • υπερδιάταση του άνω λοβού (απεικονιστική μείωση του αγγειακού δικτύου)

  • ± ανύψωση των ημιδιαφραγμάτων (εξαρτάται από τη διάταση του υπόλοιπου πνεύμονα)

 • Πνεύμονα:

  • μετατόπιση μεσοθωρακίου προς τον ατελεκτατικό πνεύμονα

  • ανύψωση του σύστοιχου ημιδιαφράγματος