Λοιμώξεις

 

Παθογόνα

 • Βακτηριακές

 • Ιογενής

 • Μυκητιασικές

 • Παρασιτικές

Ανάπτυξη

 • Της Κοινότητας:

  • (πχ Mycoplasma pnumoniae, Streptococcus pneumoniae)

 • Νοσοκομειακό περιβάλλον:

  • (πχ Legionella)

Ανοσολογική κατάσταση

 • Ανοσοκατεσταλμένη 

  • Χημειοθεραπεία, μεταμόσχευση, υπό κορτικοειδή

  • HIV:

   • CD4 >200 x109/L (πχ S.pneumoniae, H.Influenzae, S.aureus, M.tuberculosis)

   • CD4 <200 x109/L (πχ Pneumocystis Jiroveci, M.tuberculosis)

   • CD4 <100 x109/L (πχ άτυπα μυκοβακτηρίδια, μύκητες-ασπέργιλλος, cytomegalovirus)

 

 • Χρόνιες παθήθεις:

  • Αλκοολισμός: (πχ Klebsiella, S.aureus, Chlamydia)

  • Σ.διαβήτης: (πχ S.pneumonia, S.aureus)

  • Δρεπανοκυτταρική αναιμία: (πχ S.pneumonia)

  • Κυστική ίνωση: (πχ S.aureus, Pseudomonas)

  • Χρόνια βρογχιολίτιδα, Εμφύσημα: (πχ Pneumococcus pneumonia, H.Influenza)

Αξιολόγηση

 • Ιστορικό

 • Συμπτωματολογία

 • Επιδημιολογικών στοιχείων

 • Καλλιέργειες βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος, των πτυέλων

 • Καλλιέργειες υλικού από διαδερμική παρακέντηση

 • Αιμοκαλλιέργειες

 • Ορολογικές εξετάσεις

 • Απεικονιστικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

 • Τοπική βλάβη:

  • Τοπική πύκνωση:

   • (πχ Φυματιώδης πρωτολοίμωξη, S.pneumoniae, gram negative bacilli, Legionella pneumophilia, Klebsiella)

  • Βρογχαγγειακή σκίαση με τμηματική κατανομή

   • (πχ S.aureus,  gram nevative bacilli, Mycoplasma pneumonia, Chlamydia, Μύκητες)

  • Κοιλωτική βλάβη

   • (πχ gram negative bacilli, αναερόβια, φυματίωση, σε ανοσοκατεσταλμένους)

 • Διάχυτες αλλοιώσεις:

  • Εικόνα θολής υάλου

   • συνήθως ιογενείς λοιμώξεις (πχ Influenza, Varicella-zoster)

   • πνευμονικό οίδημα

   • φαρμακευτική αντίδραση

   • εξωγενής αλλεργική κυψελίτιδα

   • οξεία ηωσινοφιλική πνευμονία

   • πνευμονική αιμορραγία

   • άτυπη πνευμονία (πχ Mycoplasma pneumoniae)

   • σε ανοσοκατεσταλμένους (πχ Pneumocystis jiroveci, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus)

  • Κατά τόπους πυκνώσεις με αεροβρογχόγραμμα

  • Κεχροειδή εικόνα (πολυάριθμα οζίδια 1-3 χιλ)

   • (ΠΧ φυματίωση, μυκητίαση)

  • Κεντρολοβιώδη μικροοζίδια

   • φλέγμονή μικρών αεραγωγών, εικόνα “μπουμπουκιασμένου δένδρου”

  • Εικόνα πλακόστρωτου

   • ιογενής, σε ανοσοκατεσταλμένους (πχ Pneumocystis Jiroveci)

   • Κυψελιδική πρωτεΐνωση

   • βρογχοκυψελιδικό Ca

   • υποτροπιάζουσα κυψελιδική αιμορραγία

   • φαρμακευτική τοξικότητα

   • διάχυτη κυψελιδική βλάβη

 • Οζιδιακές βλάβες:

  • Όζοι >5χιλ

  • Όρια: σαφή ή ασαφή

  • ± Κοιλοποίηση

  • ± υδραεδικό επίπεδο

  • Μονήρης ή πολλαπλές

  • πχ Θρομβοεμβολική νόσος, μυκητιάσεις-ασπέργιλλος, πρωτόζωα

 • Εξωπαρεγχυματική συμμετοχή:

  • Θωρακικό τοίχωμα: (πχ ακτινομυκητίαση, ΤΒ, κακοήθεια)

  • Λεμφαδένων: (πχ νεοπλασία, ΤΒ)

  • Συλλογές: συνήθως σε κόκκους, σπάνια σε ιογενείς, μυκητιασικές, μυκοπλασματικές λοιμώξεις

 • Υποτροπιάζουσα ή μη λυόμενη πνευμονία:

  • Στο ίδιο σημείο:

   • Βρογχική απόφραξη ή στένωση: (πχ ξένο σώμα, πίεση από λεμφαδένες ή εξεργασίες, ουλορίκνωση)

   • Βρογχιεκτασίες

   • Συγγενής παθολογία (πχ βρογχογενής κύστη, απόλυμα)

   • Εισροφήσεις

   • Φυματίωση

  • Σε διαφορετικά σημεία:

   • Σύνδρομα δυσκινησίας των κροσσών

   • Κυστική ίνωση

   • Παθήσεις βρόγχων (πχ βρογχιεκτασίες, οστεοχονδροπλαστική τραχειοπάθεια, αμυλοείδωση)

   • Νοσήματα με συστηματική ανοσοκαταστολή

Εξέλιξη

 • 3-4 εβδομάδες: φλεγμονώδης πύκνωση (μη φυματιώδης)

 • >6-7 εβδομάδες:

  • υποκείμενο νόσημα: νεόπλασμα (λέμφωμα, βρογχοκυψελιδικό), συγγενείς ανωμαλία, επιλοίμωξη, αγγειίτιδα, κυψελιδική πρωτεΐνωση

  • φυματιώδης λοίμωξη

  • βρογχιεκτασίες, βρογχική απόφραξη

Ειδικές Λοιμώξεις

  Φυματίωση

 • Πρωτολοίμωξη:

  • Σαν πύκνωση κάτω πνευμονικού πεδίου

  • Σύμπεγμα Ranke: πνευμονική εστία Ghon μαζί με αποτιτανωμένους πυλαίους λεμφαδένες, σε υποκλινική λοίμωξη

  • Πυλαία λεμφαδενική διόγκωση (παιδιά)

  • Πλευριτική συλλογή

 • Μεταπρωτοπαθής λοίμωξη:

  • 10% μετάβαση από πρωτολοίμωξη

  • Αναζωπύρωση ή επιλοίμωξη

  • Εντόπιση: άνω πνευμονικό πεδίο

  • Φυματώματα: κοκκιωματώδεις αλλοιώσεις με τάση τυροειδοποίησης που συρρέουν, ~1-2 εκ

  • Δημιουργία σπηλαίου:

  • επικοινωνία με βρόγχο

  • υδραερικό επίπεδο (αιμορραγικά, φλεγμονώδη στοιχεία)

  • Ενδοβρογχική επέκταση: εικόνα «μπουμπουκιασμένου δένδρου»

 • Κεχροειδής λοίμωξη:

  • Οζίδια (κοκκιώματα)~1-3 χιλ, ασαφώς αφοριζόμενα

  • Σε πρωτοπαθή και μεταπρωτοπαθή

  • Διάρκεια ευρημάτων: ~4 μήνες, χωρίς να αποτιτανώνονται τα οζίδια (σε ιλαρά και ανεμευλογιά αποτιτανώνονται τα οζίδια)

  • Αιματογενής διασπορά όταν τα μυκοβακτηρίδια έχουν μεγάλη λοιμογόνο δύναμη

  • Εμφύτευση σε διάφορα όργανα: μήνιγγες, οστά, νεφροί, επινεφρίδια

  Πνευμονία Friedlander

 • Συνήθως από Klebsiella

 • οξεία νεκρωτική πνευμονία

 • πύκνωση με παροδική αύξηση του όγκου, και κεντρική τήξη με κοιλοποίηση

  Ασπεργίλλωμα

 • σπογγώδες, σφαιρικό μόρφωμα

 • μεταβάλλεται η θέση του με τη βαρύτητα

 • σημείο της άλω: άλως θολής υάλου (πέριξ νεοαγγείωση)

 • σημείο μηνίσκου

 • έντονη νεοαγγείωση με κίνδυνο αιμοπτύσεων – εμβολισμός βρογχικών αρτηριών

 • χειρουργική αφαίρεση

  Εχινοκοκκίαση

 • Τροφή μολυσμένη με τα ωάρια του παράσιτου πλατυέλμινθα echinococcus granusosus εισέρχεται στο έντερο όπου εκκολάπτονται οι νύμφες.

 • Δια της πυλαίας φτάνουν στο ήπαρ και δια των ηπατικών φλεβών στους πνεύμονες. Εαν περάσουν στη συστηματική κυκλοφορία φτάνουν σε οποιοδήποτε όργανο.

 • Προκαλούν εμβολισμό της μικροκυκλοφορίας

 • Στο πνευμονικό παρέγχυμα παράγουν τη βλαστική μεμβράνη όπου εντός αυτής βρίσκονται οι υδατίδες κύστεις με τους σκώληκες.

 • Πέριξ υπάρχει δεύτερο τοίχωμα από τα απωθημένα στοιχεία του οργάνου και ινώδη αντίδραση

 • Μέγεθος: ~1-10 εκ

 • Σε ρήξη:

  • Σημείο μηνίσκου

  • Σημείο «νούφαρου»: αποκολληθείσα εσωτερική στοιβάδα της βλαστικής μεμβράνης

 • Στον πνεύμονα δεν αποτιτανώνονται