Καρδιαγγειακή παθολογία

 
 Πνευμονική
 εμβολή
 • Θρομβοεμβολική νόσος

 • Μηχανισμός:

  • Θρόμβοι φλεβικού συστήματος (συνήθως κάτω άκρων) αποκολλούνται και εμβολίζουν της πνευμονικές αρτηρίες. Η διακοπή της αιματικής ροής περιφερικά της απόφραξης εξαρτάται από την έκταση του θρόμβου και και των κλάδων που καταλαμβάνει. Προκαλεί:

   • μείωση του κορεσμού του οξυγόνου του αίματος

   • μείωση της αιματικής επιστροφής στις πνευμονικές φλέβες

  • Η εμβολή από λίπος προκαλεί διάχυτες σκιάσεις ή εικόνα θολής υάλου

  • Η εμβολή από σελουλόζη ή καρκινικά κύτταρα απεικονίζεται σαν κεντρολοβιδιακά οζίδια τύπου μπουμπουκιασμένου δένδρου

  • Εμβολή από αμνιακό υγρό

 • Ευρήματα:

  • Σε α/α θώρακος:

   • Συχνά χωρίς ευρήματα 

   • Εμβολή χωρίς έμφρακτο "Σημείο Westermark": υπερδιαυγαστικότητα περιφερικά του εμβόλου λόγω ολιγαιμίας

   • Εμβολή με έμφρακτο: τριγωνική σκίαση με περιφερική ευρεία βάση και αποστρογγυλεμένη κορυφή («ήβος» Hampton)

   • Χρόνια εμβολή: γραμμοειδείς ατελεκτασίες, μικρή άνοδος ημιδιαφράγματος και πλευριτική συλλογή

  • Σε CTPA:

   • ανάδειξη των θρόμβων ή των ενδοαυλικών ελλειμμάτων πληρώσεως

   • απεικόνιση των εμφράκτων: τριγωνική σκίαση, πύκνωση

   • περιοχή μωσαίκής απεικόνισης με τις φυσιολογικές περιοχές σαν εικόνα θοής υάλου

   • Χρόνια εμβολή οδηγεί σε πνευμονική υπέρταση

  • Άλλες μέθοδοι: Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης/αερισμού, D-dimers

 Πνευμονικό 

 οίδημα

 • Υψηλών πιέσεων

  • Προκαλείται από αύξηση της φλεβικής μικροκυκλοφορίας

  • Αίτια:

   • καρδιογενές (καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθεια αορτικής και μιτροειδούς)

   • σε υποωσμοτική υπερυδάτωση

   • νεφρογενές

  • Εικόνα:

   • Εξαγγειούμενο διύδρωμα

   • Πρώτα πληρούται ο διάμεσος ιστός:

    • περιαγγειακή ασάφεια (οίδημα διάμεσου ιστού)

    • περιβρογχικό οίδημα (οίδημα του ελύτρου, σαν "κολάρο")

    • γραμμές Kerley (παχυσμένα μεσολοβίδια διαφράγματα)

   • Αργότερα πληρούται οι κυψελίδες:

    • νεφελοειδείς σκιάσεις με τάση προς συρροή

    • αεροβρογχόγραμμα

   • Εξαρτάται από τη βαρύτητα (κατωφερέστερα τμήματα)

   • Υπεζωκοτική συλλογή

   • Ειδικός τύπος: περιπυλαία κατανομή σαν “φτερά πεταλούδας-νυχτερίδας”

 • Υψηλής διαπερατότητας:

  • Προκαλείται από βλάβη της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης

  • Αίτια:

   • σε οξεία κυψελιδική βλάβη (Diffuse alveolar damage - DAD)

   • σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων (Adult respiratory distress syndrome - ARDS)

  • Εικόνα:

   • Εξαγγειούμενο υγρό με μακρομοριακές ουσίες

   • Πληρούνται απευθείας οι κυψελίδες:

     

    • νεφελοειδείς σκιάσεις με τάση προς συρροή

    • αεροβρογχόγραμμα

   • Δεν εξαρτάται από τη βαρύτητα (τυχαία κατανομή)

   • Μπορεί να υπάρχει αεροβρογχόγραμμα