Διαφορική Διάγνωση Πνευμονικών Παθήσεων

 

Συγγενείς

 • Τραχειοβρογχικά συρίγγια

 • Βρογχογενείς κύστεις

 • Κύστεις αναδιπλασιασμού

 • Ανωμαλίες βρογχικού ισομερισμού

 • Ατρησία βρόγχου

 • Κυστική ίνωση

 • Συγγενές λοβώδες εμφύσημα

 • Υποπλασία – ανώμαλη εκβολή πνευμονικών αγγείων

 • Πνευμονικό απόλυμα

 • Αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες

 • Συγγενείς λεμφαγγειεκτασίες

 • Συγγενείς αδενωματώδης δυσπλασία

 • Συγγενείς διαφραγματοκήλες

Αεραγωγοί

 • Μεγάλοι αεραγωγοί:

  • Διεύρυνση

  • Στένωση

  • Βρογχιεκτασίες

  • Σύνδρομα δυσκινησία των κροσσών

  • Βρογχολιθίαση

 • Μικροί αεραγωγοί: 

  • Βρογχιολίτιδα:

   • Αποφρακτική

   • Υπερπλαστική 

  • Αποφρακτική πνευμονοπάθεια:

   • Άσθμα

   • Χρόνια βρογχίτιδα

   • Εμφύσημα

Λοιμώξεις

 • Βακτηριακές

 • Ιογενής

 • Μυκητιασικές

 • Παρασιτικές

Διάχυτες Πνευμονοπάθειες

 • Σαρκοείδωση

 • Σιλίκωση

 • Πιριτίαση

 • Ιστιοκυττάρωση

 • Εξωγενής αλλεργική κυψελίτιδα

 • Αμιάντωση

 • Λεμφαγγειακή Διασπορά

 • Λεμφαγγειωμάτωση

 • Οζώδης σκλήρυνση

 • Πνευμονικό οίδημα υψηλών πιέσεων

 • Πνευμονική κυψελιδική πρωτεΐνωση

 • Ηωσινοφιλικά νοσήματα

  • πλήρωση διάμεσου ιστού και κυψελίδων με ηωσινόφιλα, πχ σύνδρομο Churg Strauss

 • Κολλαγονικά νοσήματα:

  • Ρευματοειδής αρθρίτιδα – ΡΑ (Rheumatoid arthritis - RA)

  • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος – ΣΕΛ (Systemic lupus erythematosus - SLE)

  • Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες (Idiopathic inflammatory myopathies):

  • Πολυμυοσίτιδα-Δερματομυοσίτιδα (Polymyositis Dermatomyositis – PM/DM)

  • Συστηματικό σκληρόδερμα (Systemic sclerosis - SSc)

  • Σύνδρομο Sjögren (SjS)

  • Μεικτά κολλαγονικά νοσήματα (Mixed connective tissue disease - UCTD)

 • Διάμεσες Πνευμονίες - ΔΠ (Interstitial Pneumonias - IP):

  • Ιδιοπαθής - Usual –UIP

  • Μη ειδική – Non specific – NSIP 

  • Αποφολιδωτική – Desquamative – DIP 

  • Αναπνευστική βρογχιολίτιδα – Respiratory bronchiolitis interstidial lung disease (RB-ILD)

  • Κρυπτογενής οργανούμενη – Cryptogenic organizing – COP

  • Οξεία – Acute – AIP

  • Λεμφοκυτταρική – Lymhogenic - LIP

Καρδιαγγειακή παθολογία

 • Πνευμονική εμβολή - Θρομβοεμβολική νόσος

 • Πνευμονικό οίδημα

  • Υψηλών πιέσεων

  • Υψηλής διαπερατότητας

Καρκίνος πνεύμονος

 

 • Τύποι:

  • Μικροκυτταρικό Ca

  • Πλακώδες Ca

  • Αδενοκαρκίνωμα

  • Μεσεγχυματικά Ca (Σάρκωμα)

 • Μορφές

  • Σκίαση κορυφής «Apical cap»«Pancoast»

  • Κεντρική μάζα

  • Πνευμονικός όζος ή μάζα

  • Εστιακή πύκνωση

  • Σκίαση θολής υάλου

  • Λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση

  • Μεταστάσεις

    

Τραύμα

 • Πνεύμονος:

  • Θλάση: εμφανίζεται αμέσως και απορροφάται σε 24-48 ώρες

  • Διάσχιση: κοιλότητα με αίμα-αέρα και απορροφάται σε 2-4 μήνες

 • Υπεζωκότα:
  • Υδραερικά επίπεδα
 • Θωρακικού τοιχώματος (κατάγματα πλευρών, υποδόριο εμφύσημα)

 • Κακώσεις αγγείων

 • Κακώσεις διαφράγματος