Διαφορική Διάγνωση

 

Συλλογές

 • Περιεχόμενο:

  • Διύδρωμα (πχ καρδιογενής)

  • Εξίδρωμα (πχ εμφυτεύσεις)

  • Πυώδες - εμπύημα (± διαφραγμάτια)

  • Αιμοραγγικό υγρό & αίμα (κάκωση: τραυματική - ιατρογενής)

 • Απεικόνιση:

  • Όρθια α/α: 

   • 175-200 ml – ασαφοποίηση πλάγιων πλευροδιαφραγματικών κόλπών

  • Ύπτια α/α: 

   • 500-700 ml – σαν κορυφαία σκίαση

  • Πλάγια α/α: 

   • 20 ml – ασαφοποίηση οπίσθιων πλευροδιαφραγματικών γωνιών

  • US & CT: 5 ml

 • Σκιαγραφικό:

  • Έντονη σκιαγράφηση των πετάλων σε φλεγμονώδη ή νεοπλασματικά αίτια.

  • Σημείο διχαζόμενου υπεζωκότα (split pleura sign): έντονη σκιαγράφηση των πετάλων πέριξ υπόπυκνης συλλογής.

 • Μορφές:

  • Ελεύθερες (εξαρτώμενες από τη βαρύτητα)

  • Εγκυστωμένες (μη εξαρτώμενες από τη βαρύτητα – αμβλεία γωνία με το πνευμονικό παρέγχυμα, ± διαφραγμάτια)

  • Όγκος φάντασμα: εγκυστωμένη συλλογή στη μείζονα μεσολόβιο σχισμή

  • Υποπνευμονική: μεταξύ τοιχωματικού υπεζωκότα και ημιδιαφράγματος

Παχύνσεις

 • Πλάκες:

  • Περιγεγραμμένες παχύνσεις

  • 1 – 10 χιλ πάχος

  • 5 – 15 χιλ μήκος

  • Έκθεση σε αμίαντο (πάνω σε πλευρές)

 • Τοπική πάχυνση:

  • Εστιακές μάζες μαλακών μορίων: ίνωμα, λίπωμα, λιποσάρκωμα, διήθηση από περιφερικό βρογχογενή καρκίνωμα

  • Ανώμαλο σχήμα, ασάφεια ορίων

  • Σκιαγραφικό: αναδεικνύει τη μάζα, τη μορφολογία και την έκταση

 • Διάχυτη – Εκτεταμένη πάχυνση:

  • Επί ινοθώρακος (από παλαιό αιμοθώρακα, εμπύημα, φυματιώδη συλλογή) ± αποτιτανώσεις

  • Μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα:

   • Εμφυτεύσεις: τοπικές παχύνσεις ±υπεζωκοτική συλλογή

  • Κακοήθες μεσοθηλίωμα:

   • πάχυνση διάχυτη, πολυλοβωτή, ανώμαλη, ± αποτιτανώσεις (20%)

   • πάχος 8-10 χιλ

   • επέκταση στις μεσολόβιες σχισμές

   • υπεζωκοτική συλλογή

   • μπορεί να περιβάλει τον πνεύμονα χωρίς να προκαλεί μετατώπιση του μεσοθωρακίου

   • αποτιτανώσεις προ μεσοθηλιώματος εξαφανίζονται από τη διήθηση του όγκου

  • Κακοήθες θύμωμα (επέκταση)

Αποτιτανώσεις

 • Εντόπιση:

  • Τοιχωματικό ή σπλαχνικό πέταλο

 • Αίτια:

  • Αμιάντωση (τοιχωματικό πέταλο)

  • Τάλκωση

  • Φυματιώδης πλευρίτιδα

  • Εμπύημα

  • Αιμοθώρακας

Πνευμοθώρακας

 

 • Μορφές:

  • Αυτόματος (παρεγχυματική ή εμφυσηματική φυσαλίδα)

  • Τραυματικός (κάκωση – ιατρογενής)

  • Επιπλεγμένος (υδροπνευμοθώρακας ± εγκυστωμένος)

 • Απεικόνιση:

  • Ορθία α/α:

   • ανάγγεια περιφερική διαυγαστικότητα του ημιθωρακίου

   • υπεζωκοτική γραμμή στις υποκλείδιες περιοχές

   • ακτινοσκιερό υποϋπεζωκότικό παρέγχυμα όταν >60-70% παθητική ατελεκτασία

  • Ύπτια α/α:

   • Αυξημένη διαυγαστικότητα των κατώτερων πνευμονικών πεδίων

  • CT: ανιχνεύση ποσότητας 5 κ.εκ.

  • US: 
   • μη μετακινούμενος αέρας μεταξύ των πετάλων

   • δεν ελέγχεται η κίνηση του σπλαχνικού πετάλου