Ανατομία Υπεζωκότα

 

Πέταλα

 • Σπλαχνικό & Τοιχωματικό πέταλο

 Σύνδεσμοι

 • Κάτω πνευμονικοί σύνδεσμοι (ενώνουν τον πνεύμονα με την πύλη)

 Μεσολόβιες  
 σχισμές    
 • Μεγάλες: εκτείνονται από τον Θ4 μέχρι την καρδιοφρενική γωνία

 • Μικρή ΔΕεκτείνεται προσθίως και οριζόντια από τη ΔΕ πύλη στο ύψος του 6ου οπίσθιου μεσοπλεύριου

 • Συχνότερες υπεράριθμες μεσολόβιες:

  • Αζύγου

  • Κορυφαία του δεξιού κάτω λοβού

  • Κάτω δεξιά: χωρίζει το πλάγιο βασικό από τα υπόλοιπα του κάτω λοβού

  • Κάτω αριστερή: χωρίζει το πλάγιο βασικό από τα υπόλοιπα του κάτω λοβού

  • Γλωσσίδας

 Γωνίες

 • Οξείες πλευροδιαφραγματικές