Ανατομία Μεσοθωρακίου

 

Μεσοθωράκιο

 • Θωρακική είσοδος

  • χώρος μεταξύ της σφαγιτιδικής εντομής και τραχείας

 • Πρόσθιο: προσθίως της ανιούσας αορτής

 • Μέσο: μεταξύ του πρόσθιας παρυφής της ανιούσας αορτής και την κατακόρυφη γραμμή που περνάει ένα εκατοστό πίσω από τις πρόσθιες παρυφές των θωρακικών σπονδύλων

 • Οπίσθιο: Πίσω από την κατακόρυφη γραμμή που περνάει ένα εκατοστό πίσω από τις πρόσθιες παρυφές των θωρακικών σπονδύλων

 • Περιέχει:

  • Οισοφάγος

  • Τραχεία 

  • Στελεχιαίοι βρόγχοι

  • Αορτή (ανιούσα, τόξο, κατιούσα) & κύριοι κλάδοι

  • Κλάδοι αορτής (πχ. στεφανιαίοι, μεσοπλεύριοι, βρογχικοί)

  • Πνευμονικά αγγεία (Κώνος, ΑΡ & ΔΕ πνευμονικές αρτηρίες & φλέβες)

  • Άζυγος και ημιάζυγος φλέβα

  • Άνω & Κάτω κοίλη φλέβα

  • Νεύρα (Πνευμονογαστρικό-Χ, Παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο)

  • Καρδιά 

  • Θύμος

  • Λεμφαδένες

Οπισθοσκελιαίος χώρος

 • Συνέχεια του οπίσθιου κάτω μεσοθωρακίου

 • Πρόσθιες καταφύσεις των ημιδιαφραγμάτων έως το επίπεδο των 7-12 πλευρών

 • Περιέχει

  • αορτή, άζυγο & ημιάζυγο φλέβα, μείζονα θωρακικό πόρο, λεμφαδένες ≤6χιλ

 • Σκέλη

  • πάχος: ≤10εκ

  • μορφή: ευθεία ή πολυλοβωτή (εξαρτάται από την ηλικία και την φάση αναπνοής)

Αορτοπνευμονικό παράθυρο

 • Χώρος που αφορίζεται:

  • Άνω: αορτικό τόξο

  • Κάτω:  κώνος πνευμονικής αρτηρίας

  • Δε: τραχεία, οισοφάγος

  • ΑΡ: πνεύμονας

 • Περιέχει

  • ινολιπώδη ιστό, το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο, λεμφαδένες, βρογχικές αρτηρίες

Αζυγο-οισοφαγικό κόλπωμα

 • Αφορά κόλπωμα με το κοίλο προς τον αριστερό πνεύμονα, όπου πίσω του στο μεσοθωράκιο βρίσκεται ο οισοφάγος και η άζυγος φλέβα.

Χώρος μεταξύ Άνω κοίλης και Τραχείας

 • Περιέχει

  • ινολιπώδη ιστό, λεμφαδένες, βρογχικές αρτηρίες, λεμφαδένες (≤7χιλ)