Φωτογκαλερί: Δευτερογενές Λόβιο

/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%bf/%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%bf-00-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%bf/%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%bf-01-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%bf/%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%bf-02-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%bf/a7094450-dyn-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%bf/bronchial-artery-ubllzcqn-png/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%bf/a16-jpg1/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%bf/a13-jpg1/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%bf/a16-08-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%bf/%ce%ba%cf%85%cf%88%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%82-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%bf/a818253-m-png/

Δευτερογενές Λόβιο

 
 Γενικά
 • Σχήμα: πολυεδρικό

 • Μέγεθος: 1 - 1.25 εκ

 • Οριοθετείται: από τα μεσολοβίδια διαφράγματα (πάχος ~0.1 χιλ)

 • Περιέχει: 3-5 πνευμονικά βοτρτύδια (τελικά βρογχιόλια και κυψελίδες)

 Αεραγωγοί
 1. Τελικά βρογχιόλια: 5-7

 2. Αναπνευστικά βρογχιόλια: >2

 3. Κυψελιδικοί πόροι

 4. Κυψελιδικοί ασκοί: 2-3 (πολυάριθμες κυψελίδες)

Κυψελίδες

 • Μέγεθος: αεροχώροι διαμέτρου 200-250 μm

 • Αριθμός: 150 με 400 εκατομμύρια σε κάθε πνεύμονα

 • Επιφάνεια: 70-80 m2 για ανταλλαγή αερίων

 • Τοιχώμα:

  • Αναπνευστικό επιθήλιο (πνευμονοκύτταρα τύπου Ι και ΙΙ, κυψελιδικά μακροφάγα)

  • Βασική μεμβράνη & Διάμεσος ιστός (λεπτές ελαστικές ίνες, κολλαγόνο, λεία μυϊκά κύτταρα, μαστοκύτταρα και σπανιότερα λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα)

  • Τριχοειδικό ενδοθήλιο (αιμοφόρα αγγεία)

 Επικοινωνίες

 • Κανάλια του Martin (μεταξύ βρογχιολίων)

 • Κανάλια της Lambert (μεταξύ βρογχιολίων και κυψελίδων)

 • Πόροι του Kohn (μεταξύ κυψελίδων)

Διάμεσος ιστός

 • Περιβρογχικός: περιβάλει τις αρτηρίες και του βρόγχους μέχρι και τον κεντρολοβιδιακό διάμεσο ιστό

 • Υποϋπεζωκοτικός: συνέχεια των μεσολοβίδιων διαφραγμάτων προς το σπλαχνικό υπεζωκότα (περιέχει φλεβίδια και λεμφαγγεία)

 • Ενδολοβιδιακός: σχηματίζει το τοίχωμα των κυψελίδων (μεταξύ κεντρολοβιδιακού και μεσολοβίδιων διαφραγμάτων)


 Φυσιολογική απεικόνιση δευτερογενούς λόβιου
 (μαύρο ανοιχτό βέλος)