Αγγείωση Πνευμόνων

 

Πνευμονικές

 • Αρτηρίες (Λειτουργική αγγείωση): 

  • Από την δεξιά κοιλία της καρδιάς στον πνεύµονα με τη διαδροµή των βρόγχων και των διακλαδώσεών του

 • Φλέβες

  • Επιστροφή στην καρδιά (αριστερό κόλπο) µε τις

 Βρογχικές

 • Αρτηρίες (Τροφική αγγείωση):

  • Κλάδοι της θωρακικής αορτής και αιµατώνουν τους βρόγχους και το τοίχωµα των µεγάλων αγγείων

 • Φλέβες

  • Καταλήγουν δεξιά, στην άζυγη και αριστερά, στην ηµιάζυγη φλέβα


 Φυσιολογική απεικόνιση φλέβας σε μεσολόβιο 
 διάφραγμα (μαύρο κυρτό βέλος)