Αεραγωγοί

/album/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%ce%af/a3697391-orig-jpg/
/album/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%ce%af/c4ff33-jpg/
/album/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%ce%af/bronchi-jpg/

Αεραγωγοί

 

Δεξιού Πνεύμονα

Εξωπνευμονικά:

 • Κύριος ή στελεχιαίος βρόγχος

Ενδοπνευμονικά:

 • Λοβαίοι βρόγχοι: 3 (άνω, μέσος & κάτω)

 • Τμηματικοί βρόγχοι: 10

  • Άνω λοβού: Κορυφαίος, οπίσθιος, πρόσθιος

  • Μέσου λοβού: Έξω και έσω

  • Κάτω λοβού: Κορυφαίος, έσω βασικός, πρόσθιος βασικός, έξω βασικός και οπίσθιος βασικός

 • Βρογχιόλια (εισέρχονται στα δευτερογενή πνευμονικά λόβια

 • Τελικά βρογχιόλια: 5-7

 • Αναπνευστικά βρογχιόλια: >2

 • Κυψελιδικοί πόροι

 • Κυψελιδικοί ασκοί: 2-3 (πολυάριθμες κυψελίδες)

Αριστερού

Πνεύμονα

Εξωπνευμονικά:

 • Κύριος (Στελεχιαίος) βρόγχος

Ενδοπνευμονικά:

 • Λοβαίοι βρόγχοι: 2 (άνω & κάτω)

 • Τμηματικοί βρόγχοι: 9

  • Άνω λοβού: Κορυφαίος, οπίσθιος, πρόσθιος, άνω (γλωσσίδας) και κάτω (γλωσσίδας)

  • Κάτω λοβούΚορυφαίος, έσω βασικός, πρόσθιος βασικός και οπίσθιος βασικός

 • Κεντρικά βρογχιόλια (εισέρχονται στα δευτερογενή πνευμονικά λόβια)

 • Τελικά βρογχιόλια: 5-7

 • Αναπνευστικά βρογχιόλια: >2

 • Κυψελιδικοί πόροι

 • Κυψελιδικοί ασκοί: 2-3 (πολυάριθμες κυψελίδες)