Μετρήσεις Ωτός

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Ωτός

Μετρήσεις

CT & MRI

Έξω ακουστικός πόρος

  • Μήκος = 24 χιλ.
    (Χόνδρινη μοίρα = 8 χιλ., Οστέινη μοίρα = 16 χιλ.)

Τυμπανικός υμένας

  • Κάθετη διάμετρος = 10 – 11 χιλ.

  • Οβελιαία διάμετρος = 8 – 9 χιλ.

  • Πάχος = 0,1 χιλ.

Ακουστική σάλπιγγα

  • Μήκος = 3,6 εκ.
    (Χόνδρινη μοίρα = 24 χιλ., Οστέινη μοίρα = 12 χιλ.)

Έσω ακουστικός πόρος

  • Διάμετρος = 7,6 χιλ (5-10)  (≤ 1 χιλ μεταξύ αρ & δε)